Zapraszamy do kontaktu

VAT Wrocław 200 zł   VAT Bydgoszcz 200 zł   VAT Toruń 200 zł   VAT Lublin 200 zł   VAT Zielona Góra 200 zł   VAT Łódź 200 zł   VAT Kraków 200 zł   VAT Warszawa 200 zł   VAT Opole 200 zł   VAT Rzeszów 200 zł   VAT Białystok 200 zł   VAT Gdańsk 200 zł   VAT Gdynia 200 zł   VAT Katowice 200 zł   VAT Kielce 200 zł   VAT Olsztyn 200 zł   VAT Poznań 200 zł   VAT Szczecin 200 zł  
SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiana problematyka, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu rachunkowości.
Aktualności podatkowe
Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
29 października 2012

Jak należy rozliczyć dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług? Dostawa dokonywana jest pomiędzy dwoma czynnymi podatnikami VAT.

Obowiązki po stronie sprzedawcy:

  • wystawia fakturę VAT bez wykazania stawki i kwoty podatku z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca lub ze wskazaniem właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca albo z oznaczeniem odwrotne obciążenie (§ 5 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 68 poz. 360),
  • w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) dostawę wykazuje w poz. 41 (podstawę opodatkowania) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca,
  • obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 20 ustawy, w myśl którego przepisy m. in. art. 19 ust. 4 i 11 stosuje się odpowiednio. W związku z tym, że dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. Jeśli natomiast przed wydaniem towaru otrzymano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w tej części.

Obowiązki po stronie nabywcy:

  • wystawia fakturę wewnętrzną opodatkowując nabycie stawką podstawową 23%, zakup towarów wykazuje w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) w pozycjach: 41 (podstawę opodatkowania) i 42 (kwotę podatku) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca,
  • jeżeli zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – w deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) wykazuje w pozycjach 51 (podstawę opodatkowania) i 52 (kwotę podatku) – nabycie towarów i usług pozostałych,
  • obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 20 ustawy, w myśl którego przepisy m. in. art. 19 ust. 4 i 11 stosuje się odpowiednio. W związku z tym, że dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. Jeśli natomiast przed wydaniem towaru wpłacono część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej wpłaty przez dostawcę, w tej części.

źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz szkolenie:

Zobacz także: