Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (14):
Temat szkolenia Miasto Data
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Kraków 26.09.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Oświęcim 17.10.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Kraków 18.10.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Kraków 27.10.2017
Rozliczanie podatku w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r.
Kraków 31.10.2017
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów socjalnych i podatkowych
Kraków 9.11.2017
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
Kraków 16.11.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Kraków 22.11.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Kraków 23.11.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Tarnów 24.11.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Kraków 6-7.12.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Kraków 14.12.2017
VAT w transporcie
Kraków 14.12.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Nowy Targ 15.12.2017