Zapraszamy do kontaktu

VAT Wrocław 200 zł   VAT Bydgoszcz 200 zł   VAT Toruń 200 zł   VAT Lublin 200 zł   VAT Zielona Góra 200 zł   VAT Łódź 200 zł   VAT Kraków 200 zł   VAT Warszawa 200 zł   VAT Opole 200 zł   VAT Rzeszów 200 zł   VAT Białystok 200 zł   VAT Gdańsk 200 zł   VAT Gdynia 200 zł   VAT Katowice 200 zł   VAT Kielce 200 zł   VAT Olsztyn 200 zł   VAT Poznań 200 zł   VAT Szczecin 200 zł  
SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe rozporządzenia w podatku VAT w 2014 r.
13 stycznia 2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe rozporządzenia w podatku od towarów i usług. W znajdziecie tu Państwo wykaz nowych rozporządzeń oraz linki do nich.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe rozporządzenia w podatku od towarów i usług. Największe zmiany nastąpiły w rozporządzeniu dotyczącym wystawiania faktur. Większość przepisów regulujących materię wystawiania faktur przeniesiono do ustawy o podatku VAT (art. 106a – 106q). Rozporządzenie normuje przede wszystkim treść i zakres faktur w transakcjach zwolnionych od podatku:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001485

Istotnie zmieniono również rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. To rozporządzenie stało się podstawą do wydania trzech odrębnych rozporządzeń obowiązujących od stycznia 2014 r.:

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2013, poz. 1719) – dotyczące przede wszystkim stawek obniżonych;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001719

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. 2013, poz. 1656);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001656

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013, poz. 1722) – dotyczące przede wszystkim czynności zwolnionych od podatku w tym samochodów osobowych, od których odliczono podatek naliczony wysokości 50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001722

Ponadto od stycznia 2014 r. obowiązuje:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. 2013, poz. 1713);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001713

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Dz. U. 2013, poz. 1662);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001662

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. 2013, poz. 1589).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001589 
Zobacz także: