Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Gdańsk
Temat szkolenia Miasto Data
Transakcje w walutach obcych
zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości
Gdańsk 21.11.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Gdańsk 29.11.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Gdańsk 30.11.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Gdańsk 1.12.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - najważniejsze zmiany w 2017 oraz planowane zmiany na 2018 i inne wybrane zagadnienia
Gdańsk 5.12.2017
Podatek VAT dla Lasów Państwowych
- zmiany w ustawie w 2017 i 2018 roku
Gdańsk 6.12.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy i zmiany podatkowe w 2017 roku oraz planowane zmiany w roku 2018
Gdańsk 6.12.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Gdańsk 13.12.2017
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Gdańsk 20.12.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Gdańsk 21.12.2017
VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT od lipca 2017 r.
Gdańsk 22.12.2017
Podatek u źródła w 2017 r.
- płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)
Gdańsk 8.01.2018
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy i zmiany podatkowe w 2017 roku oraz planowane zmiany w roku 2018
Gdańsk 11.01.2018
CIT w służbie zdrowia
Gdańsk 12.01.2018
Prezentacja zmian w podatku CIT od 2018 r.
Inwentaryzacja i wyceny bilansowe a rozliczenie podatku dochodowego
Gdańsk 12.01.2018
Excel w księgowości
Gdańsk 15.01.2018
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Gdańsk 17.01.2018
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Gdańsk 24.01.2018
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Gdańsk 25.01.2018
Split Payment i inne kluczowe zmiany w podatku VAT 2018 r.
Gdańsk 29.01.2018