Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Gdańsk
Temat szkolenia Miasto Data
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Gdańsk 21.09.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Gdańsk 27.09.2017
VAT w transporcie
Gdańsk 28.09.2017
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Gdańsk 18.10.2017
CIT w służbie zdrowia
Gdańsk 19.10.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Gdańsk 23.10.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Gdańsk 23.10.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Gdańsk 25.10.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Gdańsk 25.10.2017
Excel w księgowości
Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
Gdańsk 30.10.2017
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
Gdańsk 10.11.2017
VAT w branży budowlanej po rewolucyjnych zmianach
(z uwzględnieniem pierwszych interpretacji MF wydanych w odniesieniu do nowego stanu prawnego)
Gdańsk 16.11.2017
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Gdańsk 17.11.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Gdańsk 20.11.2017
Transakcje w walutach obcych
zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości
Gdańsk 21.11.2017
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów socjalnych i podatkowych
Gdańsk 21.11.2017
VAT w transporcie
Gdańsk 23.11.2017
Rozliczanie podatku w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r.
Gdańsk 24.11.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Gdańsk 29.11.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Gdańsk 30.11.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Gdańsk 1.12.2017
CIT i PIT w 2017 r. - najważniejsze zmiany oraz wybrane zagadnienia
Gdańsk 5.12.2017
Podatek VAT dla Lasów Państwowych
- zmiany w ustawie w 2017 i 2018 roku
Gdańsk 6.12.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy podatkowe i zmiany podatkowe w 2017 roku
Gdańsk 6.12.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Gdańsk 13.12.2017
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Gdańsk 20.12.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Gdańsk 21.12.2017
VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT od lipca 2017 r.
Gdańsk 22.12.2017