Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Katowice
Temat szkolenia Miasto Data
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Katowice 29.09.2017
Transakcje w walutach obcych
Katowice 3.10.2017
Wszystkie ważne zmiany w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach
Katowice 9.10.2017
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
Katowice 9.10.2017
CIT w służbie zdrowia
Katowice 24.10.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Katowice 25.10.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Katowice 26.10.2017
VAT w transporcie
Katowice 26.10.2017
CIT i PIT w 2017 r. - najważniejsze zmiany oraz wybrane zagadnienia
Katowice 2.11.2017
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Katowice 15.11.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Katowice 16.11.2017
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Katowice 21.11.2017
VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT od lipca 2017 r.
Katowice 22.11.2017
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Katowice 23.11.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych
- jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym?
Katowice 24.11.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Katowice 24.11.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Katowice 27.11.2017
VAT w branży budowlanej po rewolucyjnych zmianach
(z uwzględnieniem pierwszych interpretacji MF wydanych w odniesieniu do nowego stanu prawnego)
Katowice 4.12.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Katowice 5.12.2017
Kompendium podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Katowice 12.12.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Katowice 13.12.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Katowice 13.12.2017
Rozliczanie podatku w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r.
Katowice 21.12.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Katowice 21.12.2017