Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Katowice
Temat szkolenia Miasto Data
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Katowice 21.11.2017
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Katowice 23.11.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Katowice 24.11.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Katowice 27.11.2017
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Katowice 28.11.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych
- jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym, ze szkicowym uwzględnieniem planowanych zmian ustawy od 2018 r.
Katowice 29.11.2017
VAT w branży budowlanej po rewolucyjnych zmianach
(z uwzględnieniem pierwszych interpretacji MF wydanych w odniesieniu do nowego stanu prawnego)
Katowice 4.12.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Katowice 5.12.2017
Kompendium podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Katowice 12.12.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Katowice 13.12.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Katowice 13.12.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Katowice 21.12.2017
Zmiany w VAT - podzielona płatność i kasy rejestrujące
Katowice 21.12.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Katowice 8.01.2018
Split Payment i inne kluczowe zmiany w podatku VAT 2018 r.
Katowice 16.01.2018
VAT w transporcie
Katowice 16.01.2018
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Katowice 17.01.2018
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Katowice 23.01.2018
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Katowice 24.01.2018
CIT w służbie zdrowia
Katowice 25.01.2018
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
Katowice 29.01.2018