Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Łódź
Temat szkolenia Miasto Data
Nadchodzące zmiany w podatku VAT
Podzielona płatność, nowe rejestry podatników, kasy rejestrujące
Łódź 27.09.2017
Wszystkie ważne zmiany w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach
Łódź 28.09.2017
Rozliczanie podatku w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r.
Łódź 9.10.2017
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Łódź 10.10.2017
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów socjalnych i podatkowych
Łódź 10.10.2017
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Łódź 17.10.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych
- jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym?
Łódź 20.10.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy podatkowe i zmiany podatkowe w 2017 roku
Łódź 20.10.2017
Wszystkie ważne zmiany w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach
Łódź 20.10.2017
Najistotniejsze zmiany w CIT i PIT w 2017 r.
Łódź 25.10.2017
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Łódź 25.10.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Łódź 26.10.2017
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
Łódź 7.11.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Łódź 14.11.2017
Kompendium podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Łódź 14.11.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Łódź 20.11.2017
VAT w branży budowlanej po rewolucyjnych zmianach
(z uwzględnieniem pierwszych interpretacji MF wydanych w odniesieniu do nowego stanu prawnego)
Łódź 20.11.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Łódź 22.11.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Łódź 24.11.2017
VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT od lipca 2017 r.
Łódź 11.12.2017
CIT i PIT w 2017 r. - najważniejsze zmiany oraz wybrane zagadnienia
Łódź 12.12.2017
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Łódź 12.12.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Łódź 14.12.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych
- jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym?
Łódź 15.12.2017
CIT w służbie zdrowia
Łódź 18.12.2017
Excel w księgowości
Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
Łódź 18.12.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Łódź 19.12.2017
Transakcje w walutach obcych
zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości
Łódź 19.12.2017
VAT w transporcie
Łódź 21.12.2017