Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Łódź
Temat szkolenia Miasto Data
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Łódź 22.11.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Łódź 24.11.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Łódź 7.12.2017
VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT od lipca 2017 r.
Łódź 11.12.2017
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - najważniejsze zmiany w 2017 oraz planowane zmiany na 2018 i inne wybrane zagadnienia
Łódź 12.12.2017
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Łódź 12.12.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Łódź 14.12.2017
Zmiany w CIT obowiązujące od 2018 r., wybrane zmiany obowiązujące od sierpnia 2017 r.
Łódź 14.12.2017
Prezentacja zmian w podatku CIT od 2018 r.
Inwentaryzacja i wyceny bilansowe a rozliczenie podatku dochodowego
Łódź 15.12.2017
CIT w służbie zdrowia
Łódź 18.12.2017
Excel w księgowości
Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel
Łódź 18.12.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r.
Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa.
Łódź 18.12.2017
Transakcje w walutach obcych
zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości
Łódź 19.12.2017
VAT w transporcie
Łódź 21.12.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy i zmiany podatkowe w 2017 roku oraz planowane zmiany w roku 2018
Łódź 10.01.2018
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Łódź 16.01.2018
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Łódź 18.01.2018
Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Łódź 22.01.2018
Split Payment i inne kluczowe zmiany w podatku VAT 2018 r.
Łódź 22.01.2018
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Łódź 23.01.2018
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Łódź 25.01.2018
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Łódź 25.01.2018
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Łódź 26.01.2018