Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Wrocław
Temat szkolenia Miasto Data
Wszystkie ważne zmiany w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach
Wrocław 26.09.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy podatkowe i zmiany podatkowe w 2017 roku
Wrocław 28.09.2017
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów socjalnych i podatkowych
Wrocław 28.09.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 10.10.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Wrocław 17.10.2017
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2017 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Wrocław 30.10.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
Wrocław 7.11.2017
Transakcje w walutach obcych
zasady rozliczania w VAT, CIT i Ustawie o Rachunkowości
Wrocław 7.11.2017
VAT w transporcie
Wrocław 9.11.2017
Podatek u źródła - kwestie sporne, nieprecyzyjne interpretacje
Wrocław 15.11.2017
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Wrocław 20.11.2017
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Wrocław 21.11.2017
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2017 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Wrocław 21.11.2017
VAT w obrocie międzynarodowym
Transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Wrocław 21.11.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Wrocław 27.11.2017
CIT w służbie zdrowia
Wrocław 29.11.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy podatkowe i zmiany podatkowe w 2017 roku
Wrocław 30.11.2017
Kompendium podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Wrocław 11.12.2017
Podatek VAT dla Lasów Państwowych
- zmiany w ustawie w 2017 i 2018 roku
Wrocław 11.12.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Wrocław 14.12.2017
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Wrocław 20.12.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Wrocław 20.12.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 20.12.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Wrocław 21.12.2017
Rozliczanie podatku w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r.
Wrocław 22.12.2017