Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia podatki Wrocław
Temat szkolenia Miasto Data
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Wrocław 21.11.2017
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2017 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Wrocław 21.11.2017
VAT w sektorze medycznym - aktualne problemy i zmiany podatkowe w 2017 roku oraz planowane zmiany w roku 2018
Wrocław 22.11.2017
Najważniejsze zagadnienia w podatku VAT w pytaniach i odpowiedziach
z uwzględnieniem planowanych zmian w 2018 r. Nowa i ciekawa formuła szkoleniowa
Wrocław 27.11.2017
Kompendium podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Wrocław 11.12.2017
Podatek VAT dla Lasów Państwowych
- zmiany w ustawie w 2017 i 2018 roku
Wrocław 11.12.2017
Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT
Wrocław 14.12.2017
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2017
Wrocław 20.12.2017
Podatkowe rozliczanie podróży służbowych
oraz prowadzenie ewidencji przy używaniu samochodów osobistych na praktycznych przykładach
Wrocław 20.12.2017
Zmiany w CIT od 2017 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 20.12.2017
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Wrocław 21.12.2017
Rozliczanie podatku w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem w 2017 r.
Wrocław 22.12.2017
VAT w branży finansowej i ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zmian w ustawie o VAT od lipca 2017 r.
Wrocław 23.01.2018
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w teorii i praktyce z uwzględnieniem zmian KŚT od 2017 r.
Wrocław 25.01.2018
Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 29.01.2018
Split Payment i Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzie kontroli podatników
- dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości
Wrocław 30.01.2018
Split Payment i inne kluczowe zmiany w podatku VAT 2018 r.
Wrocław 31.01.2018