Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT
Akcja bilans 2020 - CIT i PIT
 
Szkolenie „Akcja bilans 2020 - CIT i PIT” ma na celu omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych, które znajdą zastosowanie w operacjach podejmowanych w związku z zamknięciem roku podatkowego.
 
Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych a także regulacje związane z transgranicznymi rozliczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia cen transferowych, podmiotów powiązanych i podatku u źródła. Ponadto, stawiając czoła wyzwaniom 2020 roku, zaprezentowane zostaną rozwiązania wprowadzone do systemu podatkowego w ostatnim czasie, tj. mechanizm podzielonej płatności, biała lista. Omówione zostaną także rozwiązania wprowadzone podczas pandemii na mocy przepisów tzw. tarcz antykryzysowych – zasady rozliczania dofinansowań, z odniesieniem się do aspektów potencjalnej kontroli oraz zmodyfikowane regulacje związane z ulgami podatkowymi. Celem szkolenia jest także zwrócenie uwagi odbiorców ku nadchodzącym w 2021 r. zmianom w systemie podatkowym. Z uwagi na krótki okres czasu pozostały do ich „wejścia w życie” już dzisiaj warto się z nimi zapoznać.
 
Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.
 
Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzialnych za finanse w firmie.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Staniek

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

+ czytaj więcej

15 marca 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przychody podatkowe - zasady rozliczania, w tym rozliczanie przychodów na przełomie roku:
 
a) Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej - zasady określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego.
b) Rozpoznawanie zaliczek dla celów podatku dochodowego - problematyczne zaliczki w wysokości 100% ceny.
c) Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania przychodu.
d) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej.
e) Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia.
f) Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników/kontrahentów/współpracowników - zasady rozliczeń.
 
2. Koszty uzyskania przychodów:
 
a) Moment rozpoznania kosztu podatkowego.
b) Dokumentowanie poniesionych wydatków.
c) Korekty przychodów i kosztów.
d) Koszty bezpośrednie i pośrednie.
e) Zasady rozliczania przykładowych kosztów (wynagrodzenia pracownicze, składki zus, kary umowne i odszkodowania, samochody służbowe i ich ubezpieczenia oraz koszty eksploatacji).
f) Reprezentacja i reklama w kosztach podatkowych – wybrane zagadnienia.
 
3. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności - wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych.
 
4. Podatkowe rozliczanie dofinansowań z tarczy antykryzysowej i finansowej:
 
a) Analiza potencjalny obszarów kontroli.
b) Zasady zwrotu przyznanych świadczeń.
 
5. Podatkowe rozwiązania z tarcz antykryzysowych:
 
a) Nowe zasady odliczania darowizn od dochodu.
b) Zmiany w uldze na złe długi.
c) Wsteczne rozliczenie straty podatkowej.
d) Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową - rozliczanie ulgi w trakcie roku podatkowego.
e) Możliwość stosowania ulgi IP-BOX przy obliczaniu zaliczek na CIT/PIT.
 
6. Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami:
 
a) Ceny transferowe:
• Zasady identyfikowania powiązań (także na potrzeby jpk!!!).
• Zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
b) Podatek u źródła - wybrane regulacje:
• Przykłady świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła.
• Certyfikaty rezydencji - na co zwracać uwagę.
• Należyta staranność - jak jej dochować.
 
7. Zasygnalizowanie wybranych zmian w CIT/PIT na 2021 rok:
 
a) Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i spółek jawnych.
b) Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych.
c) Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej.
d) Wprowadzenie nowego modelu opodatkowania spółek kapitałowych - tzw. Estoński CIT.
e) Rozliczanie kosztów podatkowych poprzez dokonywanie odpisów na specjalnych fundusz inwestycyjny.
f) Ograniczenie optymalizacji na restrukturyzacjach i amortyzacjach środków trwałych.
g) Obowiązek publikowania strategii podatkowych na stronie internetowej.
h) Podwyższenie do 2 mln EUR progu przychodów na potrzeby stosowania 9% stawki CIT.
i) Zmiany w cenach transferowych.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.