Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
24 marca 2019
24 marca 2019
24 marca 2019
15 marca 2019
15 marca 2019
15 marca 2019
8 marca 2019

Sprawdź, czy Twoja firma objęta jest obowiązkiem raportowania schematów podatkowych?

Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą – w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym jest koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już teraz.

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

Pojęcie schematu podatkowego jest definiowane przez Ministerstwo Finansów niezwykle szeroko, w związku z czym obowiązek raportowania dotyczyć może niemal każdego przedsiębiorcy.

W praktyce wiele często spotykanych sytuacji może rodzić dla firmy obowiązek raportowania schematów podatkowych. Powstaje bowiem szereg pytań, np.:

Czy przekwalifikowanie stosunku pracy pracownika z umowy o pracę na kontrakt realizowany w ramach samozatrudnienia to schemat podatkowy?

Być może do raportowania zobowiązuje podatnika już sama zmiana oferty łącząca np. kilka produktów czy usług w jeden zestaw - opodatkowany według niższej stawki VAT?

Czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową może zostać uznane za schemat podatkowy?

Zapraszamy Państwa na szkolenie które rozwieje te i wiele innych wątpliwości jakie rodzą się w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Wprowadzają one dotkliwe sankcje w postaci kar finansowych oraz zakazów prowadzenia działalności, nie tylko za niewdrożenie procedur MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych.

Nowelizacja nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR) w stosunku do części podmiotów uczestniczących w tworzeniu czy realizacji schematu podatkowego.

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, określenie kogo dotyczą nowe przepisy, wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

więcej ›››
7 marca 2019
7 marca 2019
7 marca 2019
strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 144 >>