Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Anulowanie faktury - jakich zasad należy przestrzegać?
19 czerwca 2022
W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, kiedy klient zrezygnuje z realizacji zamówienia i nie odbierze faktury. Wówczas sprzedawca, jeśli wystawił już dokument sprzedaży zastanawia się jak właściwie rozliczyć transakcję, która nie została dokonana. Anulacja faktury nadal jest możliwa. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne dopuszczają w drodze wyjątku anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie.

Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Podatnik wystawia fakturę m.in. w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego. Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjątku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Jednak co najistotniejsze, anulowanie faktur dotyczy wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego.

Podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych, a więc anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W przypadku anulowania faktury sprzedawca (wystawca faktury) winien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu sprzedaży z dokonaną na nich adnotacją unieważniającą fakturę, która uniemożliwi ich powtórne wydanie i wykorzystanie. Tak więc, anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną. W związku z powyższym anulowanie faktury może nastąpić po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek:

  • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego,
  • faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 września 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.394.2020.1.ISK stwierdził: " Dokonanie korekty faktury jest możliwe w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach. Natomiast nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego, gdyż nie wywołuje wówczas żadnych skutków prawnych. Co do zasady korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Jednakże w sytuacji, gdy wystawiona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (sprzedawca jest w posiadaniu 2 egzemplarzy faktury), nie ma podstaw do poprawienia błędów poprzez wystawienie faktury korygującej - wówczas istnieje możliwość anulowania tej faktury".

Zastanawiające jest czy po wejściu w niedalekiej przyszłości obowiązkowego systemu faktur ustrukturyzowanych anulowanie faktur nadal będzie możliwe…


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.