Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki
Bezpieczne prowadzenie księgowości - o pułapkach prawnych czyhających na księgowych oraz o tym jak ich unikać

Zawód księgowego nie jest łatwy, o czym doskonale wie każdy jego przedstawiciel. Już same „tradycyjne” obowiązki księgowego, takie jak prowadzenie ksiąg rachunkowych czy sporządzanie deklaracji podatkowych są zadaniami bardzo odpowiedzialnymi.

Dodatkowo, racjonalny ustawodawca nie ułatwia życia przedsiębiorcom nakładając na nich coraz to nowe obowiązki, zarówno na gruncie prawa (RODO, Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy), jak i podatków (m.in. nowe JPK, ceny transferowe, raportowanie w podatku u źródła).

Wobec powyższego pojawiają się oczywiste pytania:

 • Ile z tych nowych zadań powinna/powinien na swoje barki wziąć księgowa/księgowy?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność księgowego, zarówno ta cywilna, jak i karna?
 • Jak chronić swoje interesy?
 • Jak zawrzeć umowę z klientem/pracodawcą?

Odpowiedzi na te pytania, jak i szereg innych, znajdziecie Państwo podczas naszego szkolenia.

W trakcie którego dokonamy m.in. przeglądu przepisów dotyczących odpowiedzialności księgowych za wykonywane przez nich czynności (od prawa cywilnego, przez prawo karne, aż po RODO), ale także podpowiemy jak tej odpowiedzialności uniknąć oraz udzielimy Państwu praktycznych porad jak bezpiecznie prowadzić swoją działalność.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Frankiewicz

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Prawo oraz Filologia Angielska. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Pekińskiej, gdzie w ramach stypendium konfucjańskiego przez pół roku poznawał język i literaturę chińską. Posiada niemal 6-letnie praktykę w bieżącej obsłudze średnich i dużych przedsiębiorców, którą zdobył w jednej z największych firm doradczych na Dolnym Śląsku. Specjalista prawa pracy, który praktyczne doświadczenie nabył realizując projekty dla średnich i dużych przedsiębiorców (w tym z kapitałem zagranicznym) z branży automotive, spożywczej i usługowej. Na bieżąco wspiera działy HR, a niezależnie reprezentuje pracodawców w trakcie sporów sądowych z pracownikami. Łączy kompetencje w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów handlowych. Realizuje projekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem u przedsiębiorców zasad przetwarzania danych osobowych (w tym RODO). Miłośnik aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury, zwłaszcza w górach.

+ czytaj więcej

15 listopada 2021

13 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Obowiązki księgowego oraz biura rachunkowego:

a. Zadania biur rachunkowych i księgowych:

 • umowa o świadczenie usług księgowych – co powinna zawierać?
 • jak chronić swoje interesy?

b. Czy księgowa jest od „spraw wszelakich”?

 • Jak bezpiecznie rozliczać usługi dodatkowe?
 • Czy księgowa ponosi odpowiedzialność za realizację innych zadań niż „księgowanie”?
 •  Zadania wynikające z innych przepisów niż ustawa o rachunkowości.

II. Cywilnoprawna odpowiedzialność księgowego:

a. Odpowiedzialność kontraktowa (art. 471 i nast. KC) – na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów z obsługiwanymi podmiotami.
b. Odpowiedzialność pracownicza (art. 114 i nast. KP).
c. Regres zobowiązania odszkodowawczego na pracownika (art. 120 § 2).

III. Prawo karne oraz karno-skarbowe:

a. Przesłanki odpowiedzialności karnej oraz karno-skarbowej.
b. Kiedy księgowy może zostać uznany za (współ)winnego przestępstwa?
c. Sprawstwo polecające jako szczególny rodzaj podstawy odpowiedzialności karno-skarbowej (art. 9 § 3 KKS).
d. Na jakie zachowania księgowy powinien uważać - przykładowe przestępstwa (wykroczenia) skarbowe (Kodeks karny, Kodeks Karny Skarbowy, Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o doradztwie podatkowym).
e. Czynny żal, jako sposób ochrony przed ukaraniem za popełnienie przestępstwa (wykroczenia) skarbowego (art. 16 KKS).

IV. Obowiązki księgowego na gruncie regulacji o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy:

a. Księgowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML.
b. Obowiązki wynikające z Ustawy o AML.
c. Odpowiedzialność administracyjna - rozdział 12 ustawy o AML.
d. Odpowiedzialność karna - art. 156 oraz art. 157 ustawy o AML i art. 299 § 2 KK.

V. Księgowy jako członek zarządu (CFO):

a. Odpowiedzialność kierownika jednostki w rozumieniu art. 4 ust. 5 UoR.
b. Odpowiedzialność CFO za zobowiązania podatkowe (art. 33b OP, art. 116 OP).
c. Odpowiedzialność CFO za zobowiązania Spółki (art. 299 KSH).
d. Odpowiedzialność CFO za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość (art. 21 ust. 3 oraz art. 373 Prawa upadłościowego).

VI. Rola biura księgowego w procesie przetwarzania danych osobowych:

a. Przetwarzanie danych osobowych i uczestnicy procesów przetwarzania danych (administratorzy, podmioty przetwarzające, odbiorcy, współadministratorzy etc.).
b. Podstawowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
c. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.