Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Błąd w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z ewidencji kas rejestrujących
14 marca 2021
Jak informuje Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519), które zostało znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz.2317), gdzie dokonano zmian w sposobie identyfikacji towarów i usług z PKWiU 2008 na PKWiU 2015 (dla usług) i Nomenklaturę scaloną CN (dla towarów) popełniono błąd.

Błąd polega na wykazaniu w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i – w zakresie usług związanych z wyżywieniem grupowania „PKWiU 52.21” zamiast prawidłowo „PKWiU 56.21”.

Wobec powyższego Ministerstwo Finansów w celu skorygowania ww. błędu przygotowało projekt z dnia 23 lutego 2021 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym chce zastąpić błędny kod grupowania „PKWiU 52.21” prawidłowym „PKWiU 56.21”.

Grupowanie PKWiU 52.21 nie dotyczy usług związanych z wyżywieniem, lecz usług wspierających transport, m.in. usług parkingowych, które musiałyby być z momentem pierwszej sprzedaży ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej.

W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie obowiązków związanych z ewidencjonowaniem błędnie wskazanych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a datą wejścia w życie projektowanego rozporządzenia Ministerstwo Finansów chce, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia zmiany rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, jednak z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia2021 r.

Projekt rozporządzenia nie wprowadza innych zmian w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poza sprostowaniem wskazanego wyżej błędnego oznaczenia grupowania PKWiU.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.