Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
CASH POOLING - Kiedy objęty podatkiem VAT?
19 listopada 2021
Od 2022 roku w ramach zmian w podatku VAT, wprowadzanych ustawą Polski Ład, część podatników świadczących usługi finansowe będzie dokonywało zmian w zasadach opodatkowania swoich usług dla przedsiębiorców. Czy mechanizm cash-poolingu też będzie podlegał pod opodatkowanie VAT, a jeśli tak to jaką stawką? Grupy kapitałowe będą mogły w ramach swoich czynności wewnętrznych dotyczących przepływów finansowych zadecydować, co bardziej im się opłaca w zakresie opodatkowania wzajemnych transakcji.

Struktura cash poolingu jako usługa finansowa zasadniczo oferowana przez instytucje bankowe, nie została szczegółowo uregulowana na gruncie przepisów polskiego prawa podatkowego. Czynności wykonywane przez podmiot pełniący rolę agenta w ramach cash poolingu, który oprócz odsetek nie pobiera odrębnego wynagrodzenia, są w praktyce organów podatkowych uznawane za wyłączone z opodatkowania VAT.

Pozostali uczestnicy cash poolingu jeśli wykonują jedynie czynności pomocnicze w celu świadczenia przez bank usług zarządzania płynnością finansową, bez pobierania wynagrodzenia (jedynie pobierania odsetek w odniesieniu do zobowiązań/należności uczestników struktury), nie działają w roli podatników VAT, a czynności przez nich wykonywane powinny być traktowane jako wyłączone z zakresu opodatkowania VAT. Rolą uczestnika jest głównie udostępnianie środków na rachunku źródłowym, które następnie transferowane są na rachunek agenta (za pośrednictwem rachunku uczestnika), pobieranie środków z rachunku agenta (za pośrednictwem rachunku uczestnika) w razie wystąpienia niedoborów na rachunku źródłowym, zapłata i otrzymywanie odsetek.

Natomiast sytuacja zmienia się w przypadku udzielenia przez agenta (podatnika krajowego) pozostałym uczestnikom odpłatnego Poręczenia. W przypadku gdy poręczenie udzielane jest w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, co do zasady taka czynność spełnia wszystkie postulowane w orzecznictwie TSUE oraz wyrokach polskich sądów administracyjnych przesłanki świadczenia usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, w świetle przepisów od 2022 roku agent będzie mógł wybrać czy będzie stosował stawkę zwolnioną czy stawkę podstawową VAT.

Korzyścią z opodatkowania usług finansowych będzie wówczas możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem tych usług przez agenta. Z drugiej strony, usługobiorcy (uczestnicy) prowadzący działalność opodatkowaną będą mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu tych usług na zasadach ogólnych. Wymagana jest konsekwencja w wyborze opodatkowania. Agenci, którzy zdecydują się na opodatkowywanie usług finansowych, będą musieli opodatkowywać je przez okres co najmniej 2 lat. Temat wymaga szerszej analizy w grupach kapitałowych, szczególnie wtedy, jeśli chciałyby również stworzyć tzw. Grupę VAT, którą również wprowadza ustawa Polski Ład, o szczegółach jej tworzenia będziemy informować w kolejnych artykułach.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.