Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Ceny transferowe
 27 marca 2020

W 2019 r. weszły w życie kolejne, rewolucyjne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje, zmieniając istniejące rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 i od 2019 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji CIT-TP i PIT-TP i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

 • metody ustalania cen transferowych,
 • zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
 • zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transferowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podmioty powiązane:
 • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych – zmiany obowiązujące od 2019 r. – nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów.
 • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym (regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych).
 • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”.
 • Pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków „zakładu”.
 1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) – zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.
 2. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.:
 • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika.
 • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej.
 • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek.
 • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS.
 1. Metody szacowania cen transferowych:
 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 • Metoda ceny odsprzedaży.
 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus).
 • Metody zysku transakcyjnego.
 • Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 r. – metoda techniki wyceny.
 • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
 • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen.
 1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych:
 • Rodzaje porozumień.
 • Dokumenty załączane do wniosku.
 • Postępowanie w sprawie porozumienia.
 • Decyzja w sprawie porozumienia.
 1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych:
 • Dokumentacja cen transferowych – przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.
 • Dokumentacja podstawowa, „lokalna”.
 • Analiza porównawcza.
 • Dokumentacja centralna „master-file”.
 • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych – CIT-TP i PIT-TP.
 •  „Country by country report” – obowiązujący od 2016 r.
 • Zmiany obowiązujące od 2019 r.
 • Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji.
 • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej.
 • Analiza porównawcza – obowiązkowy element dokumentacji lokalnej.
 • Dopuszczenie innych metod szacowania cen.
 • Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej.
 1. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej:
 • Nieuznanie części kosztów.
 • Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych.
 • Odpowiedzialność karna skarbowa.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Ceny transferowe
Data szkolenia: 27 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Lublin, Focus Premium, Podzamcze 1
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.