Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe
Ceny transferowe 2022 - jakie działania podjąć, co się zmienia?

Koniec roku to kres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych, ale również tworzeniem dokumentacji cen transferowych dla wielu podatników. Dodatkowo wiele firm musi złożyć formularze TPR do urzędów skarbowych, w których w szczegółach wskazują realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi ze wskazaniem stosowanej marży.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najważniejszych obowiązków sprawozdawczych jak również popełnianych błędów, które są wychwytywane podczas kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

Na szkoleniu również wskazujemy, jakie zmiany w tym obszarze weszły w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 września 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

18 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

30 listopada 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polski Ład - pakiet uproszczeń w cenach transferowych:

a) fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
b) zmiana terminów raportowania,
c) zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.
 
II. Formularze TPR dla podatników CIT i PIT:

a) omówienie wersji interaktywnej na przykładach,
b) jak zaprezentować transakcja towarową, usługową i finansową,
c) restrukturyzacja działalności i wykazanie jej w formularzach.

III. Nowy obowiązek dla podatników od 2021 roku - transakcje z limitem 500 000 zł:

a) adresaci nowego obowiązku,
b) procedura należytej staranności i oświadczenia od kontrahenta,
c) powiązanie beneficjenta ostatecznego z obowiązkami w zakresie AML i MDR.

IV. Identyfikacja podmiotów powiązanych, stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:

a) Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie w latach 2019-2021, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.

b) Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

V. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację za 2021 i 2022 rok - obowiązki sprawozdawcze:

a) jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
b) nowe elementy dokumentacji podatkowej dla transakcji powyżej 500 000 zł
c) zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
d) co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
e) wpływ pandemii na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych.

VI. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2021 i 2022 roku:

a) Opis podmiotu powiązanego,
b) Strategia,
c) Analiza funkcjonalna w tym:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa.

d) Analiza finansowa:

 • sposób kalkulacji wynagrodzenia,
 • koszty,
 • warunki płatności.

e) informacje finansowe,
h) załączniki.

VII. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2021 i 2022 roku:

a) kto jest zobowiązany do jej posiadania?
b) opis grupy;
c) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
d) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
e) informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

VIII. Ceny transferowe a schematy podatkowe MDR.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.