Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe
Ceny transferowe 2023 - kogo dotyczą i co się zmienia w dokumentacji oraz w formularzach?

W 2023 roku podatników to kolejne zmiany w tworzeniu dokumentacji cen transferowych. Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się tematyką cen transferowych w przedsiębiorstwach, dokonujących analiz benchmarkingowych. Jego celem jest zapoznanie z kluczowymi pojęciami, wskazanie uporządkowanej ścieżki identyfikacji poszczególnych obowiązków, uwzględniając zmiany obowiązujące od 2023 r. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić, na przykładach, tworzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz wypełnianie formularza TPR.

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

9 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

20 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

6 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polski ład - pakiet uproszczeń w cenach transferowych:

a) fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych,
b) zmiana terminów raportowania,
c) zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.

II. Informacja o cenach transferowych (TPR) z uwzględnieniem zmian od 2023 roku:

a) rola formularza TPR od 2023 r.,
b) elementy formularza TPR,
c) sposób ujęcia w formularzu transakcji nietypowych,
d) podpisanie i przesłanie formularza,
e) sankcje.

III. Identyfikacja podmiotów powiązanych , stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach:

a. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome,
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.

b. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

IV. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację w 2023 roku za 2022 rok - obowiązki sprawozdawcze:

a) jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
b) zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
c) co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
d) wpływ wojny w Ukrainie na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych

V. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w  2023 roku:

a) opis podmiotu powiązanego,
b)  strategia,
c)  analiza funkcjonalna w tym:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa.

d) analiza finansowa:

sposób kalkulacji wynagrodzenia,
koszty,
warunki płatności.

e) informacje finansowe,
h) załączniki.

VI. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2023 roku:

a) kto jest zobowiązany do jej posiadania?
b) opis grupy,
c) opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
d) opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
e) informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

VII. Raje podatkowe - nowe progi dokumentacyjne:

a) bezpośrednie transakcje rajowe - obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze,
b) procedury należytej staranności - jakie oświadczenia pozyskiwać? Jak ustalić rzeczywistego właściciela?

VIII. Uzasadnienia gospodarcze transakcji i ich znaczenie przy kontroli podatku dochodowego u podmiotów powiązanych.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].