Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe
Ceny transferowe w 2022 r.

W ostatnim czasie ustawodawca dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych.

Obowiązujące od 1.1.2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji.

W 2018 r. zmieniły się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powiązane spółki kontrolowane (CFC).

Tymczasem od 2019 r. weszły w życie kolejne, rewolucyjne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje, zmieniając istniejące rozwiązania.

Polski Ład, który przynosi w 2022 r. największą od lat reformę przepisów podatkowych przewiduje również zmiany w zakresie cen transferowych.

Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 i od 2019 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji TP-R i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. Ponieważ w roku 2020 podatnicy będą po raz pierwszy składali dokumentacje na podstawie nowych przepisów to warto poznać zasady ich sporządzania.

Ponadto przepisy tarcz antykryzysowych w związku z epidemią COVID-19 wprowadziły zmiany z terminach dotyczacych obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

 • metody ustalania cen transferowych,
 • zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
 • zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transerowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Prowadzący:
Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

6 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podmioty powiązane:

 • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 r. - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów.
 • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych.
 • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”.
 • Pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków „zakładu”.

2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.

3. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.:

 • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika
 • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej
 • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek
 • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

4. Metody szacowania cen transferowych:

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej.
 • Metoda ceny odsprzedaży.
 • Metoda rozsądnej marży (koszt plus).
 • Metody zysku transakcyjnego.
 • Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 r. - metoda techniki wyceny.
 • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
 • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen.

5. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych:

 • Rodzaje porozumień
 • Dokumenty załączane do wniosku
 • Postępowanie w sprawie porozumienia
 • Decyzja w sprawie porozumienia

6. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych:

a) Dokumentacja cen tranfserowych - przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.

 • Dokumentacja podstawowa, „lokalna”.
 • Analiza porównawcza.
 • Dokumentacja centralna „master-file”.
 • Sprawozdania dołaczane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP.
 • „Country by country report” - obowiązujący od 2016 r.

b) Zmiany obowiązujące od 2019 r.:

 • Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji.
 • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej.
 • Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej.
 • Dopuszczenie innych metod szacowania cen.
 • Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej.

7. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej:

 • Nieuznanie części kosztów.
 • Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych.
 • Odpowiedzialność karna skarbowa.

8. Zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.

9. Zmiany od 2022 r. wprowadzone w ramach Polskiego Ładu:

 • Zmiany w definicjach.
 • Korekty cen transferowych.
 • Zmiany dotyczące transakcji safe harbour.
 • Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej.
 • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji.
 • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji.
 • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji.
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej.
 • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.
 • Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR.
 • Zmiany w informacji TPR.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.