Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
CIT 2018 - istotne zmiany i pierwsze doświadczenia, rewolucyjne zmiany CIT 2019 oraz inne wybrane zagadnienia
 30 stycznia 2019

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Najważniejsze zmiany w CIT od 2018r
 1. Nowe źródło przychodów w podatków CIT
  1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy
  2. Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych
  3. Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów
  4. Rozliczanie strat podatkowych
 2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego
  1. Kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego?
  2. Obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego
  3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
  4. Metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
  5. Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej
  6. Koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi
  7. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
 3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
  1. Omówienie katalogu kosztów poniesionych na nabycie usług  i wartości niematerialnych
  2. Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi
  3. Koszty poniesione na wytworzenie towaru lub usługi – ewidencjonowanie
  4. Obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
  5. Odliczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach
 4. „Minimalny podatek dochodowy”
  1. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem CIT – zakres zastosowania i wyłączenia
  2. Ustalenie podatnika podatku
  3. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem CIT nieruchomości komercyjnych
  4. Wpłacanie zaliczek na podatek
 5. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
 6. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów
 7. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
 8. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowych.
 9. Inne zmiany
 1. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.:.
 1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego
 3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 5. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)
 6. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 7. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe
 8. Wierzytelności w przychodach i kosztach podatkowych - nabywanie i obrót od 2019 r.
 9. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
 10. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
 11. Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
 12. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)
 13. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
 14. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

C. Inne wybrane zagadnienia

1. Najważniejsze zmiany w CIT w 2017r.

2.Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

3. Pytania uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 30 stycznia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Piotrków Trybunalski, Hotel Mercure, Armii Krajowej 22c
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.