Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
CIT 2018 - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzonymi zmianami oraz inne wybrane zagadnienia
 16 listopada 2018

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze zmiany w CIT od 2018 r.:

 1. Nowe źródło przychodów w podatku CIT:
 1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy.
 2. Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych.
 3. Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów.
 4. Rozliczanie strat podatkowych.
 1. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego:
 1. Kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego?
 2. Obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego.
 3. Definicja kosztów finansowania dłużnego.
 4. Metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
 5. Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej.
 6. Koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi.
 7. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
 1. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych:
 1. Omówienie katalogu kosztów poniesionych na nabycie usług  i wartości niematerialnych.
 2. Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi.
 3. Koszty poniesione na wytworzenie towaru lub usługi – ewidencjonowanie.
 4. Obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
 5. Odliczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych. wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach.
 1. „Minimalny podatek dochodowy”:
 1. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem CIT – zakres zastosowania i wyłączenia.
 2. Ustalenie podatnika podatku.
 3. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem CIT nieruchomości komercyjnych.
 4. Wpłacanie zaliczek na podatek.
 1. Ceny transferowe tj. wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
 3. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów.
 4. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.
 5. Zniesienie dochodów wolnych od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność rolniczą.
 6. Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowych.
 7. Inne zmiany.
 8. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.

II. Inne wybrane zagadnienia:

 1. Najważniejsze zmiany w CIT w 2017 r.
 1. Limit kwotowy wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów przy dokonywaniu płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego
 2. Nowe zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz zbycia takich udziałów (akcji).
 3. Ważne zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych (terminy na sporządzenie dokumentacji, CIT/TP, oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych).
 4. Zmiana zasad osiągania przychodów na terytorium RP a podatek u źródła.
 5. Zmiany w zakresie podatku u źródła od zakupu biletów od przewoźników zagranicznych oraz jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych.
 1. Wybrane zagadnienia w zakresie CIT
 1. Przychody i koszty uzyskania przychodu:
 • Koszty uzyskania przychodów i koszty nie będące kosztem uzyskania przychodów (na przykładach dotyczących poszczególnych wydatków).
 • Działania marketingowe w podatku CIT – koszty reprezentacji i reklamy (spotkania z kontrahentami, prezenty dla kontrahentów, imprezy integracyjne dla kontrahentów).
 1. Ceny transferowe oraz ich dokumentacja (za lata poprzednie i wg regulacji obecnie obowiązujących).
 2. Pozostałe istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych m.in.
 • Certyfikat rezydencji podatkowej.
 • Podatek u źródła.
 • Nieodpłatne świadczenia i świadczenia częściowo odpłatne (zarząd i rada nadzorcza bez wynagrodzenia, pozostawiona dywidenda w spółce i inne).
 1. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 2. Pytania uczestników.
 1. Planowane zmiany CIT na 2019 r.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 16 listopada 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Gdańsk, Hotel Radisson Blu Gdańsk, ul. Długi Targ 19
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.