Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
CIT 2019 - rewolucyjne i najistotniejsze zmiany oraz inne wybrane zagadnienia
 19 marca 2019

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych kwestii związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Na szkoleniu zostaną omówione wraz z praktycznymi przykładami rewolucyjne najważniejsze zmiany z podatku CIT, które nastąpiły w 2019r. m.in. zasady rozliczeń firmowych samochodów, obniżenie stawki CIT dla małych firm, zmiany dotyczące zasad poboru podatku u źródła, zmiany w zakresie cen transferowych, możliwości szybszego rozliczenia strat podatkowych i inne. Podczas szkolenia będziemy również nawiązywać do poprzednich zmian w podatku dochodowym od osób prawnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości, którzy na co dzień mają styczność z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych.

Zakres zdobytej wiedzy:

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne obowiązujących przepisów podatkowych wraz z praktycznymi przykładami, które odnosić się będą do zawiłych oraz mniej zawiłych zagadnień w podatku dochodowym od osób prawnych. Zakres zdobytej wiedzy pozwoli w przyszłości aby, każdy uczestnik szkolenia potrafił identyfikować skutki podatkowe związane z różnymi zdarzeniami gospodarczymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

A. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.:

 1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
 2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego
 3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
 5. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)
 6. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 7. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe
 8. Wierzytelności w przychodach i kosztach podatkowych - nabywanie i obrót od 2019 r.
 9. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
 10. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
 11. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)
 12. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
 13. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

B. Inne wybrane zagadnienia w CIT:

 1. Nowe źródło przychodów w podatków CIT
  1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów – zakres przedmiotowy i podmiotowy
  2. Omówienie katalogu przychodów z zysków kapitałowych
  3. Zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów w zakresie źródeł przychodów
  4. Rozliczanie strat podatkowych
 2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego
  1. Kogo dotyczą ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego?
  2. Obliczanie wskaźnika EBITDA kosztów finansowania dłużnego
  3. Definicja kosztów finansowania dłużnego
  4. Metodyka ustalania kwoty kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
  5. Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej
  6. Koszty finansowania dłużnego pomiędzy podmiotami powiązanymi, a podmiotami niepowiązanymi
  7. Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
 3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
  1. Omówienie katalogu kosztów poniesionych na nabycie usług  i wartości niematerialnych
  2. Refaktury oraz koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi
  3. Koszty poniesione na wytworzenie towaru lub usługi – ewidencjonowanie
  4. Obliczanie kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów
  5. Odliczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych latach
 4. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
 5. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów
 6. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
 7. Przychody i koszty uzyskania przychodu
 8. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych
 9. Pytania uczestników

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT i PIT
Data szkolenia: 19 marca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Qubus, Nadwiślańska 6
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.