Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
 5 marca 2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.:
 1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
 2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego.
 3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
 4. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia).
 5. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, zachowanie należytej staranności, kopia certyfikatów rezydencji wraz z odroczeniem terminu stosowania nowych regulacji).
 6. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie.
 7. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach.
 1. Zmiany CIT 2020r. m.in.:
 1. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).
 2. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 3. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
 4. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
 5. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 6. Mikrorachunek we wpłatach podatkowych CIT.
 1. Inne wybrane zagadnienia w CIT
 1. Dwa źródła przychodów w podatków CIT.
 2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego.
 3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych.
 4. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
 5. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.
 6. Przychody i koszty uzyskania przychodu.
 7. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 8. Pytania uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT
Data szkolenia: 5 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Koszalin, HUDSON Sale Konferencyjne, Połczyńska 18
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.