Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia
CIT w 2021 r.
- rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia
 3 grudnia 2021

Szkolenie zostało zaplanowane w ten sposób aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych w 2021 r. tj. przykładowo zasad opodatkowania tzw. CIT estońskim, preferencji wynikającej z wprowadzenia funduszu inwestycyjnego, zmian dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, ograniczeń związanych z amortyzacją środków trwałych. Szkolenie będzie też dobrą okazją do przypomnienia rozwiązań podatkowych wprowadzonych w związku z COVID-19 (np. wydłużony termin złożenia ZAW-NR, możliwość niestosowania ulgi na złe długi, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej).

Celem szkolenia jest również zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi i najważniejszymi wyrokami, orzeczeniami i interpretacjami podatkowymi. Podczas szkolenia omówione zostaną także inne wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych.

Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w działach finansowych i księgowych, dyrektorów finansowych jak również członków zarządu które chciałyby zaktualizować oraz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie jest również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich tych, którzy planują zdobyć uprawnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT.
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
 4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych.
 5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
 6. Problematyka spółki nieruchomościowej.
 7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
 8. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
 9. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
 10. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020  r.
 11. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
 12. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
 13. Inne wybrane zagadnienia.
 14. Pytania uczestników.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: CIT
Data szkolenia: 3 grudnia 2021
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Radisson Blu Sobieski , Plac Zawiszy 1
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.