Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT
CIT w 2021 r. - rewolucyjne zmiany i pierwsze doświadczenia oraz inne wybrane zagadnienia

Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do najistotniejszych zaliczyć należy wprowadzenie tzw. CIT estońskiego, opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych, podwyższenie limitu przychodów związanych z opodatkowaniem obniżoną stawką CIT. Niektóre regulacje podatkowe zostały przez ustawodawcę wprowadzone na czas zagrożenia epidemicznego i czas epidemii. Powyższe stanowi kolejne wyzwanie dla służb księgowych.

Szkolenie ma na celu uporządkowane przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Szkolenie jest skierowane do pracowników biur rachunkowych, głównych księgowych, doradców podatkowych i innych osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej

26 maja 2021

9 czerwca 2021

21 lipca 2021

25 sierpnia 2021

9 września 2021

13 października 2021

16 listopada 2021

7 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT.
2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny.
3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych.
4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych.
5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT.
6. Problematyka spółki nieruchomościowej.
7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego).
8. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
9. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
10. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020 r.
11. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
12. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
13. Inne wybrane zagadnienia.
14. Pytania uczestników.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.