Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Co oznacza interpretacja 590?
9 stycznia 2022
W ramach nowych rozwiązań dla podatników Polski Ład wprowadził od 2022 roku tzw. Interpretację 590 (I590) czyli porozumienie inwestycyjne z organem podatkowym, nazywane przez Ministerstwo Finansów jako tzw. list żelazny. Liczba ta odnosi się do kodu kreskowego oznaczającego Polskę. Jest to ciekawe rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, które stanowić ma kompleksową decyzję wydaną dla podatnika w tematach, które dotychczas związane były z osobnymi interpretacjami indywidualnymi, opiniami zabezpieczającymi czy wiążącymi informacji stawkowymi, akcyzowymi, itp.

Nowa forma decyzji została zdefiniowana w art. 2 pkt 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. W ramach narzędzia, jakim jest I590 powstanie jeden dokument (wydawany przez Ministra Finansów) określający całość konsekwencji podatkowych inwestycji realizowanej przez podatnika. Ma mieć on formę umowy inwestora z MF, wiążącej zarówno dla podatnika jako inwestora (rozumianego jako podmiot prawa polskiego lub prawa międzynarodowego), jak i dla organów podatkowych, za okresy rozliczeniowe nim objęte.

Warunki, jakie musi spełnić podatnik ubiegający się o jej wydanie to wysokość inwestycji- co najmniej 100 mln zł. Taki dolny limit będzie obowiązywał w początkowym okresie, przez trzy lata, do 2024 r. włącznie. Od 2025 r. limit zmaleje do 50 mln zł. Może to być np. inwestycja w nowe rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

I590 będzie związana z poniesieniem opłat przez inwestora - wstępnej i głównej (wstępna wyniesie 50 tys. zł a główna nawet do 500 tyś zł zależnie od złożoności sprawy). We wniosku wspólnym (podobnie jak jest przy wniosku o wydanie wspólnej interpretacji) opłata będzie pobierana od każdego inwestora. W razie odmowy zawarcia porozumienia inwestor otrzyma zwrot.

Porozumienie zawierane będzie na pięć lat z opcją przedłużenia. W razie zmiany przepisów przewidziano miesięczny okres przejściowy, w którym porozumienie nadal obowiązuje i strony mogą je modyfikować. I590 wzmacnia rolę centralnych urzędów państwowych, niestety w zakresie wydanego porozumienia organy samorządowe stracą kompetencję do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczących podatków lokalnych. Porozumienie nie będzie mogło być również przedmiotem sporu przed sądem administracyjnym.

Koordynacją procesu będzie zajmować się Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które zostało powołane w Ministerstwie Finansów. Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod adresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl. Stworzenie COPI to jeden elementów podatkowej części Polskiego Ładu. Do zadań Centrum należy udzielanie wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji, a więc m.in.:

  • obsługa porozumienia inwestycyjnego (interpretacji 590),
  • współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz innymi instytucjami zajmującymi się inwestorami,
  • obsługa zapytań i zgłoszeń inwestorów.
Ministerstwo Finansów uzasadnia stworzenie tej nowej formy współpracy jako narzędzia wzmocnienia inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Czas pokaże czy duże firmy polskie jak i oddziały firm zagranicznych będą zainteresowane tym nowym rozwiązaniem.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.