Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Czasowe zmiany w stawkach VAT - Tarcza antyinflacyjna
21 stycznia 2022
Zmiany w VAT od początku 2022 roku to skutek rosnących cen i w konsekwencji inflacji. Obawy o ich wzrost potęguje jeszcze wdrażany od początku roku Polski Ład, który zwiększa obciążenia składkowe dla przedsiębiorców. Tarcza antyinflacyjna podzielona została na dwa etapy - od 20 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Jako pierwsza obniżona została akcyza na paliwo a od początku stycznia obniżone zostały podatki nałożone na nośniki energii i prąd, w tym na gaz ziemny i ciepło systemowe z 23 proc. do 8 proc.

Drugi etap, czyli nowelizacja ustawy VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 wprowadza:

  • obniżkę VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc.
  • obniżkę VAT na żywność do 0 proc. (dotychczas 5% dla towarów z załącznika nr 10 do ustawy VAT)
  • obniżkę VAT na gaz do 0 proc.
  • przedłużenie obniżki VAT do 5 proc. na prąd.
  • obniżkę VAT na nawozy z 8 proc. do 0 proc. (dotyczyć ma towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej, które obecnie objęte są stawką w wysokości 8%, tj. nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej, jak również produktów wspomagających produkcję rolną)
  • obniżenie opłat za gaz dzięki objęciu spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, szkół itp. taryfami gazowymi.

Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży: towarów spożywczych powinien zamieścić przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla towarów spożywczych obowiązuje stawka podatku od towarów i usług obniżona do wysokości 0 proc.  W przypadku rachunków za gaz i energię informacja ma być podana poprzez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary. Może zostać podana także oddzielnie, w przypadku, gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Do sprawdzenia czy ceny zostały obniżone uprawnione są m.in. inspekcja handlowa oraz UOKiK. Nie zapominajmy również o tzw.” nabyciu sprawdzającym”, które zostało od stycznia wprowadzone do ustawy o KAS. Urzędnik może również sprawdzać w punktach detalicznych prawidłowość wystawionego paragonu, w tym stawek VAT.

Istnieją jednak poważne obawy, że sprzedawcy obniżą ceny detaliczne zgodnie z nowelizacją ustawy, ale później podniosą je w jeszcze większym stopniu i spowoduje to kolejny wzrost inflacji. Pojawiają się również problemy natury technicznej- przeprogramowanie drukarek fiskalnych.  Przed wejściem w życie obniżonej stawki VAT, przedsiębiorcy nie powinny mieć problemu ze zmianą w systemie nowych stawek VAT. Problem pojawi się pod koniec lipca, kiedy firmy np. spożywcze będą musiały przywrócić 5-proc. stawkę. Przy próbie wprowadzenia drugiej zmiany stawek VAT drukarki fiskalne mogą się zablokować. Jedynym rozwiązaniem może okazać się zresetowanie pamięci RAM urządzenia poprzez autoryzowane serwisy producentów drukarek fiskalnych, a to już kolejny wydatek dla przedsiębiorcy. Warto więc już teraz sprawdzić, jakiego typu jest kasa i czy nie będzie wymagała specjalnych działań w zakresie podwójnej zmiany stawek VAT.

Przedsiębiorca z branży spożywczej powinien dokonać weryfikacji całego swojego asortymentu „towarowego” pod kątem obniżenia stawek. Nie wszystkie produkty żywnościowe ulegną obniżeniu - te na stawce innej niż 5% pozostaną bez zmian.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.