Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Czy nabywając usługi hotelowe poza Polską wykazujemy import usługi
25 lipca 2011

Nie. Żeby można było mówić o imporcie usług konieczne jest spełnienie łącznie czterech warunków:

  • podatnikiem z tytułu nabywanych usług jest usługobiorca (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT);
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97 (zob. art. 17 ust. 3 ustawy o VAT);
  • usługi są świadczone przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT);
  • miejscem świadczenia usługi, zgodnie z art. 28b-28o ustawy o VAT, jest terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Ważne: Wyjątki od ww. zasady są zawarte w art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 3a ustawy o VAT.

Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, gdzie korzystamy z hotelu lub innego miejsca noclegowego i zostaniemy obciążeni opłatą za nocleg, to usługa ta nie będzie stanowiła importu usługi. Usługa związana z nieruchomością (w tym hotelowa) świadczona na rzecz usługobiorcy posiada miejsce świadczenia w miejscu położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT). Skoro miejsce świadczenia nie znajduje się na terytorium kraju nabywana usługa nie może stać się importem usługi. Taka usługa dla celów podatku VAT nie jest uwzględniana ani w ewidencji podatkowej VAT, ani w deklaracji podatkowej. Jest jedynie rozliczana podatku dochodowym jako koszt uzyskania przychodu.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.