Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podróże Służbowe
Delegacje, rozliczenia krajowych i zagranicznych podroży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2022 r. wraz ze zmianami oraz planowanymi zmianami od 2023 r. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

Prawie każdy pracodawca wysyła swoich pracowników w podróże służbowe. Dodatkowo w sytuacji współpracy z osobami, które nie są pracownikami możliwym jest wysyłanie tychże osób w podróże rozliczane w sposób podobny lub analogiczny jak w przypadku podróży służbowych. Ustawodawca w 2022 r. wprowadził i planuje dodatkowo wprowadzić zmiany związane z podróżami służbowymi. Podczas szkolenia zostaną zatem omówione zagadnienia z rozliczaniem podróży służbowych i podróży osób niebędących pracownikami. Ponadto instytucja podróży służbowych oraz podróży osób niebędących pracownikami wywołuje określone skutki podatkowe na gruncie CIT, PIT, VAT jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno dla pracodawców/podmiotów wysyłających jak i dla pracowników czy też innych osób fizycznych, które są wysyłane w podróże służbowe/podróże. Szkolenie będzie zatem doskonałą okazją do przybliżenia powyższych zagadnień.

Prowadzący:
Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

26 października 2022

10.15 - 15.15

Zobacz >>

22 listopada 2022

10.15 - 15.15

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych.
2. Definicja podróży służbowej wynikająca z Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców. 
4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe. 
5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych). 
6. Podróż służbowa a jazdy lokalne. 
7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową. 
8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej. 
10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej.
11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową. 
12. Rozliczanie podróży służbowych.
13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po zmianach w 2022 r. oraz planowane zmiany w zakresie podróży służbowych od 2023 r.
14. Podróże osób nie będących pracownikami.
15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019 r.
18. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży - ich uznanie i prawidłowa księgowo-podatkowa klasyfikacja.
19. Podatek u źródła a podróże służbowe.
20. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
21. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
22. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna - przykłady rozliczeń.
23. Podróż służbowa a oddelegowanie.
24. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
25. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
26. Podsumowanie, dyskusja, pytania.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.