Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia 2019
 12 sierpnia 2019

W dobie otwartego rynku Europy zatrudnianie pracowników w Polsce coraz częściej nabiera międzynarodowego charakteru. W związku z tym wiele firm staje przed praktycznym problemem poradzenia sobie z rozwiązaniem wielu prawno-podatkowych problemów, które pojawiają się w przypadku wysłania pracownika za granicę. Pracodawca delegujący pracownika za granicę musi wziąć bowiem pod uwagę nie tylko przepisy polskie ale również regulacje międzynarodowe, w tym przede wszystkim umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz regulacje unijne dotyczące warunków pracy i koordynacji ubezpieczeń społecznych. Stosowanie tych przepisów w praktyce rodzi szereg problemów związanych również z tym, że polskie organy podatkowe i ZUS zdają się w wielu przypadkach również nie dość dobrze znać przepisy.

Unia Europejska debatuje nad zmianą dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która ograniczy swobodę delegowania pracowników i podwyższy koszty z tym związane. Wiele problemów polskim przedsiębiorstwom stwarzają też przepisy wewnętrzne poszczególnych państw.

W związku z nadchodzącymi zmianami i w związku z ilością przepisów, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia 2018” ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce.

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice.
2. Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej:

2.1. Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik.
2.2. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 – obowiązujące od czerwca 2016 r.
2.3. Plany wprowadzenia zasady „równa płaca za tę samą pracę” – prawdopodobnie od 2019 r.

3. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą:

3.1. Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.1. podróż służbowa – diety i inne świadczenia,
3.1.2. zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie,
3.1.3.opieka medyczna,
3.1.4. dodatek za rozłąkę,
3.1.5. zwrot kosztów przeniesienia służbowego,
3.1.6.używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.

4. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

4.1. miejsce zamieszkania,
4.2. zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 dni,

4.3. zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1. wolny zawód,
4.3.2. opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek,
4.3.3. opodatkowanie dochodów artystów i sportowców,
4.3.4. pracownicy państwowi,
4.3.5. dochody otrzymywane w związku z nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych,
4.3.6. dochody marynarzy,
4.3.7. działalność gospodarcza.

5. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek.
6. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami:

6.1. koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej,
6.2.  zasady koordynacji,
6.3.  pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1,
6.4.  pracownicy transportu międzynarodowego,
6.5. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
6.6.    osoby prowadzące działalność w kilku państwach jednocześnie,
6.7. wyrok ETS C-115/11 z 04.10.2012 dotyczący stosowania przepisów koordynujących systemy zabezpieczenia społecznego,
6.8. ubezpieczenia pracownikw pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą).

7. Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą:

7.1. obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11,
7.2. przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote.

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

8.1. metoda wyłączenia z progresją,
8.2. metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna,
8.3. konwencja MLI – w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9. Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa:

9.1. odliczenie diet,
9.2. koszty uzyskania przychodu.

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Delegowanie pracowników
Data szkolenia: 12 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, Hotel HOLIDAY INN, ul. Grodzka 36
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Mariusz Makowski

Doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.