Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Szkolenia managerskie
Delegowanie zadań jako podstawowy element pracy managerów

Szkolenia managerskie

Delegowanie zadań wydaje się jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów zarządzania. Bardzo często przełożeni zapominają, jak ważne jest profesjonalne zlecanie obowiązków. Warto jednak poświecić temu zagadnieniu więcej uwagi. Świadome delegowanie zadań ma pozytywny wpływ nie tylko na samą efektywność pracowników i lepsze efekty działań całego zespołu. Jest także, a może nawet przede wszystkim, narzędziem, które pozwala zadbać o motywację i kompetencje pracowników oraz czas managera.

Dzięki szkoleniu będziecie mogli Państwo poznać swoje potrzeby i preferencje w obszarze zlecania obowiązków pracownikom. Da ono możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat technik i narzędzi wpierających skuteczne delegowanie, a także pozwoli pozytywnie wpływać na samodzielność podwładnych i ich motywację do pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach swoich obowiązków zarządzają innymi oraz do tych, które planują w przyszłości pełnić funkcje managerskie.

Prowadzący:
Jarosław Dudek

Trener, psycholog, Licencjonowany Praktyk NLP. Ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku psychologia stosowana. Realizował projekty szkoleniowe dla wielu firm i organizacji, zarówno jako trener, jak i kierownik projektu. Pracował także jako „łowca głów”, rekruter, handlowiec oraz doradca zawodowy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

26 października 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

2 grudnia 2022

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dlaczego tak rzadko delegujemy zadania?
 2. Po czym poznać, że zbyt mało zadań zlecamy pracownikom?
 3. Korzyści płynące ze zlecania obowiązków.
 4. Czym jest delegowanie?
 5. Najważniejsze zasady delegowania zadań.
 6. Co warto delegować?
 7. Czego nie powinno się zlecać?
 8. Narzędzia komunikacji interpersonalnej, wspierające zlecanie zadań.
 9. Przygotowanie do profesjonalnej rozmowy delegującej.
 10. W jaki sposób delegowanie wpływa na motywację pracowników?
 11. Wykorzystanie delegowania do skuteczniejszego zarządzania sobą w czasie.
 12. Trudne sytuacje w delegowaniu.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.