Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Dodatkowe badanie techniczne a pełne odliczenie VAT
19 sierpnia 2022
Podatnicy szukając oszczędności podatkowych, decydują się na zakup lub leasing pojazdów, z których będzie im przysługiwało pełne odliczenie VAT. Związane są z tym zakupem obowiązki dokumentacyjne, które powinny być zrealizowane w odpowiednim czasie. Dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poniesienia takich wydatków jest prawem podatnika, z którego to prawa podatnik może, lecz nie musi skorzystać. Jeżeli podatnik chce z powyższego prawa skorzystać powinien być w posiadaniu stosownych dokumentów (zaświadczenia i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym), które by to prawo do odliczenia potwierdzały.

Wykonanie dodatkowego badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz posiadanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu staje się obowiązkiem podatnika, w sytuacji, gdy podatnik chce dokonać obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego od nabywanych przez podatnika wydatków związanych z samochodami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy. W niedawno wydanej interpretacji indywidualnej (0114-KDIP4-2.4012.255.2022.2.MB z 29 lipca 2022 roku) Dyrektor KIS potwierdził wcześniej już prezentowane stanowisko przez organy podatkowe, m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 19 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.313.2019.1.AGW. Mianowicie, do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzającą wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 100%, ale jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zaświadczenie i adnotację o spełnieniu tych wymagań, o czym stanowi art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy.

Zastanawiające jest to stanowisko organów podatkowych, gdyż  art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT nie uzależnia możliwości dokonywania pełnych odliczeń od przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego. Owszem nakłada na podatników obowiązek jego przeprowadzenia i uzyskania zaświadczenia oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Potwierdzenie cech konstrukcyjnych pojazdu, które wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydane przez stację kontroli pojazdów powinno być więc traktowane jako środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie jako warunek, którego niespełnienie powoduje pozbawienie podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT. Takie stanowisko prezentują sady administracyjne, m.in. w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r., I FSK 965/16, NSA.

Podatnik ma więc obowiązek posiadania dokumentacji, w tym odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzającej cechy pojazdu pozwalające na 100% obniżenie podatku VAT na moment dokonania rozliczenia podatku. Natomiast, jeśli dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony, a jego dowód rejestracyjny nie zawiera adnotacji VAT-1, VAT-1a, VAT-1b lub VAT-2, to dla odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego od wydatków związanych z tym pojazdem konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu i złożenie informacji VAT-26.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.