Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Dokumentacja i informacja oraz oświadczenie o cenach transferowych za 2021 rok
3 czerwca 2022
Podatnicy, którzy przekraczają progi ustawowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi i nie korzystają ze zwolnień w zakresie dokumentacji, przygotowują dokumentacje cen transferowych po zamknięciu roku podatkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Oprócz dokumentacji cen transferowych, którą podatnicy przechowują do przedłożenia przy kontroli organom podatkowym, należy również pamiętać o informacji TPR oraz oświadczeniu o cenach rynkowych, które należy wysłać do administracji podatkowej. W tym roku wielu podatników ma wątpliwości, kiedy mija termin wysyłki. Ustawa, co prawda, wskazywała termin przypadający na koniec 9 miesiąca następnego roku, ale ze względu na okres pandemii za 2019 i 2020 rok termin ten został przesunięty na koniec grudnia następnego roku.

Podobnie jest w przypadku dokumentacji za 2021 rok. Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową dla informacji o cenach transferowych (“TPR”), której termin złożenia upływa w okresie:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., nastąpiło przedłużenie terminu do 30 września 2022 r.;
  • od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., nastąpiło przedłużenie o 3 miesiące.

Ta sama sytuacja dotyczy oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (“Oświadczenie TP”).

Termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych został również wydłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że dla podmiotów którym termin pierwotnie upływem wraz z końcem grudnia, został wydłużony do 31 marca 2023 r

Warto jednak pamiętać, że obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej (master file) występuje w odniesieniu, do podmiotów które są członkiem grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, tak więc podmiot zwolniony z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, nie jest zobowiązany do sporządzenia (lub dołączenia) grupowej dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z przepisami, master file może być sporządzony w języku angielskim, ale trzeba mieć na uwadze, że organ podatkowy ma prawo wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych również w języku polskim.

Natomiast, sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że za 2022 rok lokalna dokumentacja cen transferowych ma być sporządzana w postaci elektronicznej a nie jak dotychczas w wersji papierowej (za 2021 rok jeszcze wersja dotychczasowa). Nie będzie już też obowiązku informowania organów skarbowych o dokonaniu korekty cen transferowych przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.