Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
E-faktura w planach Ministerstwa Finansów
10 stycznia 2021
Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowuje projekt ustawy dotyczący wprowadzenia faktur elektronicznych - e-faktur - wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur - Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

Faktury (e-faktury) mają być wystawiane i otrzymywane według ujednoliconego schematu wprowadzonego przez Ministerstwo Finansów. E-faktura ma być kolejnym etap wdrażania elektronicznych usług administracji ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających firmom bezpieczeństwo rozliczeń. Propozycje Ministerstw Finansów są również nakierowane na szybką możliwość identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.

Korzystanie z e-faktury będzie dawało podatnikowi pewność, że faktura dotarła do kontrahenta. Podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w jej treść. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu.

Początkowo, do końca 2022 r., wystawianie i otrzymywanie e-faktur ma być fakultatywne. Możliwość wysyłania i otrzymywania faktur w tym okresie będzie możliwe, gdy zarówno sprzedawca, jak i nabywca zgodzą się na taką formę wystawiania/otrzymywania faktur.

Od 2023 r. e-faktury mają już być obowiązkowe dla wszystkich podatników.

W założeniu systemu e-faktur sprzedawca będzie wystawiał faktury w swoim systemie księgowym i przekaże je do systemu ministerialnego. Zapewne od razu faktura będzie musiała mieć ujednolicony format, prawdopodobnie xml. E-faktura po przesłaniu jej na ministerialną platformę zostanie przesłana do odbiorcy. Pomimo informatycznego formatu e-faktury jej odczytanie ma być proste i przejrzyste. Będzie również możliwość pobrania takiej faktury w formie dającej się odczytać.

E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

Ministerialna platforma będzie działała przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poza numeracją nadawaną sprzedawcy również system ministerialny nada fakturze numer w celu ułatwienia jej identyfikacji i odszukania.

Dla podatników którzy będą wystawiali e-faktury m być skrócony termin zwrotu podatku VAT z 60 dni do 40 dni.

Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego. Również poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów, do których wgląd dla stron będzie nieograniczony.

Ministerstwo Finansów informuje równocześnie, że do e-faktur nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.