Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Emerytura z zagranicy a Polski Ład
28 listopada 2021
W ramach zmian podatkowych od 2022 roku nie będzie już możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Dotyczy to zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i pracowników, ale również emerytów otrzymujących świadczenia z polskiego systemu jak i z zagranicy. Jak będzie kształtowała się kwota emerytury otrzymywanej z zagranicy po zmianach w Polskim Ładzie?
Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, opodatkowanie emerytur i rent oraz innych podobnych świadczeń pochodzących z zagranicy, ma miejsce wyłącznie w państwie zamieszkania beneficjenta. Bank, w którym konto ma emeryt, jest płatnikiem obowiązanym na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od emeryta (podatnika) podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Bank jako płatnik, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o PIT jest zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika imiennej informacji (PIT-11) po zakończeniu roku w zakresie wypłaconej emerytury zagranicznej.

Według polskich przepisów (art. 75 ust 1. pkt 1a i 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), bank wypłacający świadczenie emerytalne/ rentowe z innego państwa członkowskiego, kieruje do oddziału wojewódzkiego NFZ pytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Powyższe oznacza, że bank odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanego danej osobie świadczenia zagranicznego, tj. z innego kraju członkowskiego. Obowiązek banku wynika z polskiego ustawodawstwa, które przewiduje odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z uzyskanych przychodów.

Od 2022 roku, po zmianach podatkowych wprowadzanych Polskim Ładem, banki będą musiały stosować jako płatnicy nowe rozwiązania przy potrącaniu podatku jak i składki zdrowotnej od otrzymywanych emerytur zagranicznych przez polskich emerytów (klientów polskich banków). Ze względu na wyższą kwotę wolną od podatku (do 30 000 zł rocznie), emerytury w wysokości do 2500 zł brutto będą od 2022 r. zwolnione z podatku. Po wejściu w życie zmian, w przypadku świadczenia w wysokości 2500 zł brutto, emeryt zyska oszczędności 2250 zł rocznie. Ci, którzy otrzymują więcej niż 2500 zł brutto również zyskają na zmianach - zapłacą tylko podatek od kwoty przekraczającej 30 tys. zł. Przykładowo, przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto, w portfelu emeryta lub rencisty co roku zostanie 1320 zł więcej.

Jednak trzeba więc liczyć się również z tym, że seniorzy, którzy nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego, w ogólnym rozrachunku nie zyskają aż tyle pieniędzy, ile przedstawia ustawodawca. Na braku możliwości odprowadzania składki zdrowotnej stracą seniorzy, którzy pobierają emerytury w wysokości powyżej 5000 zł brutto. Dla przykładu emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 5000 zł straci miesięcznie nawet 9 zł. Bank jako wypłacający emeryturę zagraniczną, jako płatnik będzie musiał pobrać składkę zdrowotną przed wypłatą emerytowi środków na jego rachunek. Warto więc przed styczniem sprawdzić czy w całorocznym rozrachunku podatnik (emeryt), straci czy zyska w stosunku do emerytury z 2021 roku.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.