Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT
Estoński CIT - nowość w opodatkowaniu spółek kapitałowych
 
Aktualnie - zgodnie z ustawą o CIT - spółka kapitałowa zobowiązana jest zapłacić podatek od osiągniętego zysku, niezależnie od tego, na jaki cel ten zysk przeznaczy. Od 2021 r. dotychczasowe zasady nie muszą mieć zastosowania.
 
Od stycznia 2021 r. planowane jest bowiem wejście w życie nowelizacji ustawy o CIT, która włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany „estońskim CIT”. Według wstępnych założeń, po wejściu nowych zasad w życie, spółki kapitałowe o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków.
 
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ze szczegółowo omówionymi założeniami opodatkowania w ramach estońskiego CIT-u. Zmiana opodatkowania dla wielu firm może mieć rewolucyjny charakter - kluczowe będzie m.in. dostosowanie strategii biznesowej do wymogów wydatkowania środków na cele inwestycyjne, czy przestrzeganie nowych limitów - zarówno na poziomie obrotów, jak i struktury udziałowej oraz zatrudnionego personelu.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconymi estońskiemu CIT, podczas którego poznają Państwo szczegóły planowanych zmian.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Staniek

Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

+ czytaj więcej

30 września 2020

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia

12:30 - przerwa (10 minut)

12:40 - III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza estońskiego CIT.
 
2. Założenia ogólne.
 
3. Podmioty uprawnione do ryczałtu:
 • obowiązkowa forma prawna,
 • ograniczenia w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
 • wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • limit przychodowy,
 • warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
 • zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałych kategorii podatników.
4. Podmioty nieuprawnione do ryczałtu.
 
5. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych.
 
6. Dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych.
 
7. Przedmiot opodatkowania:
 • sześć kategorii dochodów,
 • dochody osiągane z działalności rolniczej i z gospodarki leśnej a estoński CIT.
8. Określanie podstawy opodatkowania.
 
9. Darowizny, ulgi B+R, ulgi na złe długi i inne ulgi a prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania.
 
10. Ceny transferowe:
 • korekta cen transferowych w okresie opodatkowanym ryczałtem,
 • rozumienie pojęcia „podmiotu powiązanego”.
11. Rozliczanie straty podatkowej.
 
12. Wysokość podatku.
 
13. Domiar zobowiązania podatkowego.
 
14. Rozliczenie dochodów osiągniętych poza terytorium Polski.
 
15. Okres trwania formy opodatkowania.
 
16. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem.
 
17. Dopełnienie obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych dla celów bilansowych i podatkowych oraz płatność podatku.
 
18. Dostosowanie regulacji ustawy o PIT, ustawy o rachunkowości i Kodeksu karnego skarbowego.
 
19. Wykorzystanie specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego.
 
20. Zakończenie opodatkowania ryczałtem, w tym sytuacja „przejścia” na rozliczanie poprzez fundusz inwestycyjny.
 
21. Przepisy przejściowe.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.