Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ewidencja rozchodu paliwa a odliczenie VAT
9 stycznia 2022
W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy VAT dysponujący flotą pojazdów mają możliwość odliczenia VAT w 50% od faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych lub w 100%, jeśli złożą do organu podatkowego zawiadomienie VAT-26. Na potrzeby prowadzonej działalności często zakupywane są zbiorniki paliwa z których tankuje się m.in. maszyny i urządzenia produkcyjne oraz samochody ciężarowe z pełnym odliczeniem VAT a niekiedy również samochody osobowe. Jakie działania należy podjąć dla zachowania należytej staranności w odliczeniu?

Przepisy VATU nie wymagają prowadzenia odrębnej ewidencji rozchodu paliwa przez podatnika, jednak tego rodzaju ewidencja będzie istotnym środkiem dowodowym służącym wykazaniu tego, że odliczenie 100% VAT przy nabyciu paliwa jest stosowane względem właściwych pojazdów. Ewidencja może być również poprzedzona zarządzeniem kierownika jednostki o przeznaczeniu tego paliwa wyłącznie do tankowania określonych rodzajów pojazdów i maszyn oraz wprowadzeniem zasady, że samochody osobowe od których nie przysługuje pełne odliczenie vat nie są tankowane ze zbiorników, lecz na stacji paliw z podaniem numeru rejestracyjnego.

Po wdrożeniu zarządzenia o prowadzeniu ewidencji przyjmowania i wydawania paliwa powinna być ona prowadzona regularnie i szczegółowo, dzięki czemu jest możliwe dokładne określenie zużycia ilościowego i wartościowego paliwa przez poszczególne samochody i urządzenia. Ewidencja może być prowadzona w oparciu o metodę FIFO - pierwsze przyszło pierwsze wyszło. Ma to znaczenie również dla ujęcia kosztowego do podatku dochodowego.

Podatnik może posiadać również zamontowany przy dystrybutorze cyfrowy licznik, który dokładnie określa, ile i do jakiego samochodu wlewa paliwo. Informacje o ilości paliwa można ewidencjonować na podstawie kart tankowań w dokumencie rozchód wewnętrzny prowadzony w programie magazynowym. Powyższy sposób pozwoli ustalić kwotę podatku naliczonego od nabytego do dystrybutora paliwa w takiej części, w jakiej nie został on wykorzystany do napędu samochodów osobowych.

Jeżeli podatnik, który zakupił hurtową ilość paliwa na koniec miesiąca, czy koniec roku podatkowego a do momentu złożenia deklaracji VAT nie zna rozchodu paliwa na poszczególne pojazdy, to powinien dokonać odliczenia VAT na podstawie prognozy zużycia i taką ilość wykazać w deklaracji. Następnie w momencie ustalenia dokładnego rozchodu paliwa na poszczególne samochody powinien dokonać weryfikacji odliczenia VAT i w przypadku wniesienia poprawek w konsekwencji wykonać korektę wysłanego pliku JPK_V7 za okres, w którym podatek VAT został rozliczony z uwzględnieniem prognozy.

Obowiązujące przepisy ustawy VAT nie przewidują ani obowiązku, ani możliwości wystawiania faktur wewnętrznych w zakresie zużycia paliwa do pojazdów innych niż będące w ewidencji środków trwałych podatnika czy leasingowanych. Dlatego właśnie, w celu wykazania w jakiej ilości i do jakich samochodów i urządzeń tankowane jest paliwo przydatny jest wewnętrzny rejestr rozchodu. Brak jest natomiast podstaw do wystawienia faktury, którą stosuje się przede wszystkim do sprzedaży, czyli w celu dokumentowania odpłatnych dostaw towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu towarów. Nadal brak numeru rejestracyjnego na fakturze zakupu paliwa do zbiorczego zbiornika nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego, a więc tym bardziej prowadzona ewidencja rozchodu będzie wewnętrznym uzupełnieniem faktury w przedsiębiorstwie, stanowiącym jej załącznik przydatny w razie kontroli podatkowej.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.