Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018 r.
 21 sierpnia 2018

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I

 1. Definicja środków trwałych:
 • w świetle ustawy o rachunkowości,
 • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych.
 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych, stanowiących kryteria kwalifikacyjne środków trwałych.
 2. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 3. Środki trwałe własne i obce.

Część II

 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych.
 2. Środki trwałe w budowie  – rozliczenie inwestycji.
 3. Części składowe i peryferyjne środków trwałych.
 4. Ulepszenie i remont środka trwałego - skutki właściwego ujęcia.
 5. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja.
 6. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych.

Część III

 1. Amortyzacja i umorzenie.
 2. Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
 3. Amortyzacja w prawie bilansowym – ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji.
 4. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej.
 5. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
 6. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
 7. Ustalenie podatkowej stawki amortyzacyjnej – stawki podwyższone i obniżone.
 8. Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych.

Część IV

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016):
 • zasady ogólne,
 • najistotniejsze zmiany od 01-01-2018.
 1. Struktura symboli KŚT
 2. Charakterystyka grup KŚT:
 • Grunty.
 • Budynki i lokale.
 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
 • Kotły i maszyny energetyczne.
 • Maszyny, urządzenia i aparaty.
 • Urządzenia techniczne.
 • Środki transportu.
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
 • Inwentarz żywy.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Środki Trwałe
Data szkolenia: 21 sierpnia 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Gdańsk, Hotel Radisson Blu Gdańsk, ul. Długi Targ 19
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Wieloletni główny księgowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.