Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Excel
Excel - poziom średnio-zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które opanowały podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego. Poziom średniozaawansowanych jest dla osób, które już z niego korzystają, ale chcą zwiększyć swoje umiejętności i poznać nowe możliwości programu. Uczestnicy szkolenia nauczą się pisania formuł, edytowania, analizowania i przetwarzania danych, tworzenia czytelnych i estetycznych wykresów i zarządzania skoroszytami, a ponadto poznają zaawansowane funkcje Excela, takie jak tabele i wykresy przestawne.

Uczestnik powinien znać Microsoft Excel na poziomie podstawowym (zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia dla poziomu podstawowego).

Uczestnik przystępujący do kursu powinien również znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Powtórzenie podstaw programu Excel:

 • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek.
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów.
 • Formatowanie graficzne.
 • Style komórki (standardowe i własne).
 • Typy danych i formatowanie według typu danych.
 • Dostosowywanie wstążki.

2. Formuły:

 • Nazywanie komórek i zakresów.
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane (wyjaśnienie, o co chodzi z tymi dolarami).
 • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów.
 • Funkcje daty i czasu.
 • Funkcje tekstowe.
 • Funkcja warunkowa Jeżeli oraz przykłady zagnieżdżania funkcji Jeżeli
 • Sumy warunkowe.
 • Funkcje wyszukujące (popularne Wyszukaj.Pionowo).
 • Funkcja Transpozycja.

3. Nazywanie komórek:

 • Pole nazwy.
 • Nazwij z zaznaczenia.
 • Nazwy dynamiczne.
 • Szybka nawigacja.
 • Czytelność formuł.

4. Formatowanie warunkowe:

 • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości.
 • Zarządzanie regułami.
 • Modyfikowanie standardowych reguł.

5. Obiekt Tabela:

 • Tworzenie i formatowanie tabel.
 • Dynamiczny nazwany zakres.
 • Konwertowanie na zakres.
 • Powody, dla których warto używać tabel.

6. Walidacja danych:

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych.
 • Listy rozwijane.
 • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń.

 7. Sortowanie danych i filtry:

 • Sortowanie wg wartości
 • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
 • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych
 • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon
 • Skróty klawiszowe ułatwiające prace z filtrami

8. Listy niestandardowe:

 • Tworzenie własnych list niestandardowych.
 • Zastosowanie list niestandardowych w praktyce.

9. Narzędzia danych:

 • Konsolidacja danych.
 • Usuń duplikaty.
 • Konspekt i grupowanie.

10. Sumy częściowe:

 • Narzędzie tworzące konspekt.

11. Praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych.
 • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie.
 • Nowe wykresy w Excel 2016.
 • Wykresy przebiegu w czasie.

 12. Tabele przestawne i wykresy przestawne:

 • Tworzenie tabel przestawnych.
 • Obliczenia.
 • Sortowanie i filtrowanie.
 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Formatowanie.

13. Import danych:

 • Prosty import z sieci WEB.
 • Import danych z pliku tekstowego.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.