Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fakturowanie VAT
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem obowiązków dot. nowego JPK_VAT

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z oznaczaniem dowodów księgowych w nowym JPK_VAT, szczególnie istotne dla osób zajmujących się ewidencjonowaniem w VAT faktur i innych dowodów stanowiących podstawę do podatkowych rozliczeń.

W toku szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane ze zmianami przepisów dotyczącymi faktur jakie zostały wprowadzone w 2020 roku. Ponadto w 2020 r. weszły w życie regulacje istotnie zmieniające dotychczasowe zasady postępowania związane z wystawianiem, a także otrzymywaniem faktur VAT do paragonów i konsekwencjami związanymi z brakiem NIP na paragonie. Kolejne zmiany dotyczące tzw. faktur uproszczonych polegające na ich odmiennym ewidencjonowaniu w nowym JPK_VAT nastąpią od października 2020 r.

Szkolenie umożliwi aktualizację wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT. Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

+ czytaj więcej

9 listopada 2020

19 listopada 2020

1 grudnia 2020

14 grudnia 2020

22 grudnia 2020

14 stycznia 2021

28 stycznia 2021

11 lutego 2021

26 lutego 2021

11 marca 2021

29 marca 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:

 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
 • elementy niezbędne na fakturach,
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
 • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
 • konsekwencje wystawiania:
  • rachunków,
  • faktur proforma,
  • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
 • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
 • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności,
  • wartość faktury a jej oznaczenie,
  • możliwość dzielenia transakcji na kilka faktur,
  • konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,
  • korygowanie oznaczenia mpp przez nabywcę,
  • wystawianie faktur zbiorczych w mpp,
  • zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,

• podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
• dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
• informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):

 • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących,
 • korygowanie faktur „do zera”,
 • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
 • jakie błędy można korygować notą korygującą?

3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:

 • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
 • otrzymanie faktury przy WNT i imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
 • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę,
 • ujmowanie duplikatów faktur oraz faktur korygujących podatek naliczony.

4. Paragony z NIP jako faktury. Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych od października 2020 r.:

 • kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?
 • faktura bez NIP wystawiana do paragonu bez NIP,
 • wystawianie paragonów z NIP o wartości do 450 zł i powyżej tej kwoty – konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy,
 • czy można wystawiać faktury do paragonu z NIP, których wartość nie przekracza 450 zł,
 • wystawianie paragonów i faktur przy sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych,
 • korygowanie paragonów z NIP,
 • paragony z NIP jako faktury uproszczone w ewidencji VAT i JPK_VAT:
  • do końca września 2020 r.,
  • od października 2020 r,
  • od 2021 r.

5. Obowiązki ewidencyjne związane z nową strukturą JPK_VAT:

 • Nowy zakres danych w ewidencji podatku należnego:
  • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
  • zakres danych przy eksporcie i imporcie towarów towarów,
  • oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji, m.in. podmioty powiązane,
  • oznaczenia grup towarów i usług,
  • problemy z wykazywaniem faktur wystawionych do paragonów „FP”,
  • refakturowanie a oznaczenia w JPK_VAT,
  • dowody wewnętrzne i przypadki ich wystawiania.
 • Zakres danych w ewidencji zakupów:
  • dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych,
  • oznaczenia dokumentów zakupu, w tym MPP,
  • wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.