Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem zmian 2019/2020 r.
 22 maja 2020

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.

W toku szkolenia wyjaśnione zostaną wątpliwości związane z istotnymi zmianami przepisów dotyczącymi faktur jakie zostały wprowadzone w 2019 i 2020 roku. Zwrócona zostanie uwaga na faktury wystawiane w obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności, nowe obowiązki ciążące na sprzedawcach przy fakturowaniu i ewentualnych sankcjach, które mogą dotyczyć nabywców będących podatnikami VAT. Ponadto od stycznia 2020 r. wchodzą w życie regulacje istotnie zmieniające dotychczasowe zasady postępowania związane z wystawianiem, a zarazem otrzymywaniem faktur VAT do paragonów i konsekwencjami związanymi z brakiem NIP na paragonie. Kolejne zmiany to ujmowanie w JPK_VAT faktur wystawianych do paragonów, które nastąpią w kwietniu i lipcu 2020 r.

Szkolenie umożliwi aktualizację wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:

 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
 • elementy niezbędne na fakturach,
 • zmiany w wystawianiu i przesyłaniu faktur VAT-RR od września 2019 r.,
 • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
 • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
 • konsekwencje wystawiania:
 • rachunków,
 • faktur proforma,
 • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
 • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
 • nowe zasady wystawianie faktur w „mechanizmie podzielonej płatności”:
 • wartość faktury a jej oznaczenie,
 • możliwość dzielenia transakcji na kilka faktur,
 • konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,
 • korygowanie oznaczenia mpp przez nabywcę,
 • wystawianie faktur zbiorczych w mpp,
 • zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,
 • czy można oznaczać faktury poniżej 15.000 zł wyrazami „mechanim podzielonej płatności”?
 • wystawianie i księgowanie faktur z obowiązkowym mpp w okresie,
 • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
 • treść faktury a świadczenia dodatkowe (świadczenia kompleksowe),
 • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
 • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i zbiorcza faktura korygująca, nota korygująca):

 • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących,
 • korygowanie faktur „do zera”,
 • dokumenty korygujące a potwierdzenie ich odbioru,
 • zbiorcze faktury korygujące - stanowisko organów podatkowych,
 • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?

3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:

 • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
 • otrzymanie faktury przy WNT i imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
 • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
 • błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę,
 • wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego,
 • ujmowanie duplikatów faktur oraz faktur korygujących podatek naliczony.

4. Dokumentowanie transakcji realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • na czyją rzecz należy wystawić paragon?,
 • wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
 • moment wystawienia paragonu,
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki po zmianach od 1 maja 2019 r.,
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
 • paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,
 • paragon fakturą „uproszczoną”,
 • paragon z NIP – sposoby postępowania w zależności od rodzaju kasy fiskalnej,
 • zmiany dotyczące obowiązkowego podawania NIP na paragonie fiskalnym od stycznia 2020 r.,
 • paragony fiskalne wystawiane do faktur w JPK obecnie i po zmianie przepisów od 1 kwietnia/1 lipca 2020 r.,
 • zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy - na kim ciąży odpowiedzialność z tytułu kks?

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Fakturowanie VAT, VAT
Data szkolenia: 22 maja 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Kraków, Q Hotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.