Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT, Szkolenia dla ochrony zdrowia
Fakturowanie w 2022 w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury w podmiotach medycznych, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostaną 2022 rok w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

Prowadzący:
dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek - Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych. Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

14 października 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

1 grudnia 2022

09.00 - 12.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie podmiocie medycznym jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Zmiana elementów na fakturach:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?
b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawionych z podmiotu medycznego do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika,
c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,
g) faktury korygujące w KSeF,
h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,
i) faktura zaliczkowa w KSeF,
j) dostęp do faktur w KSeF.

2. Omówienie nowej schemy JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny:

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług),
c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem a kontrahentami innymi niż budżetowe,
d) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,
e) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podatnik ma je zastosować?
f) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u podatnika (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).

3. Symbole PKWiU i kody CN i ich zastosowanie na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny.
4. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i przewidywane zmiany w ich wystawianiu na 2022 rok.
5. Porównanie w zakresie podobieństw i różnic faktur papierowych, elektronicznych i ustrukturyzowanych u podmiotów medycznych jako podatników VAT.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.