Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Grupowa dokumentacja cen transferowych
7 sierpnia 2022
Druga połowa 2022 roku dla przedsiębiorstw mających powiązania z innymi firmami to ostatni moment na dokonanie weryfikacji czy mają one do zrealizowania obowiązki dokumentacyjne tj. sporządzenie lokalnej dokumentacji lub niekiedy grupowej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok (tzw. Master File). W dokumentacji Master File uwzględniane są wyłącznie podmioty powiązane dla których jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość. Podmiot zwolniony z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, nie jest zobowiązany do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych Aby przygotować dokumentację grupową trzeba posiadać dane od podmiotów powiązanych również zagranicznych, które często mają inne terminy ustawowe na przygotowanie danych finansowych.

Celem sporządzenia dokumentacji grupowej jest przekazanie administracjom podatkowym informacji o danej grupie oraz o kluczowych elementach polityki cen transferowych grupy. W art. 11q ust. 2 ustawy o CIT wskazano, aby Master File zawierała elementy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:

  1. opis tej grupy,
  2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
  3. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
  4. informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

W zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej należy zawrzeć wykaz i zwięzły opis nie tylko jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej, ale także porozumień inwestycyjnych oraz porozumień podatkowych.

Zgodnie z art. 11 p ust. 4 ustawy o CIT, przy tworzeniu dokumentacji cen transferowych za 2021 rok istnieje możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Organ podatkowy może wystąpić wówczas z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim. Jest to szczególnie istotne, gdyż wprowadzono kary w kodeksie karnoskarbowym za brak dołączenia Master File do lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednak sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z wymogami wskazanymi w polskiej ustawie.

Dokumentacja grupowa sporządzana jest z poziomu całej grupy kapitałowej i bardzo często nie zawiera wszystkich informacji, które są wymagane przez polskie przepisy prawa regulujące tematykę cen transferowych. Polski podatnik może więc wykorzystać taką dokumentację jako podstawę i dokonać jej odpowiednich uzupełnień tak, by dokumentacja odpowiadała polskim przepisom. Grupowa dokumentacja cen transferowych jest sporządzana w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (wyjątkowo jeszcze za 2021 rok do końca marca 2023 roku).

Natomiast sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.