Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA (35):
Temat szkolenia Miasto Data
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
31.01.2022
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
1.02.2022
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online
3.02.2022
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r. - szkolenie online
10.02.2022
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
17.02.2022
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
23.02.2022
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
24.02.2022
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
1.03.2022
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO. - szkolenie online
3.03.2022
Ustawa plastikowa SUP, ROP, Plastic Tax - nowe zmiany dla Wprowadzających produkty, opakowania z tworzywa sztucznego - szkolenie online
7.03.2022
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
10.03.2022
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
16.03.2022
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
17.03.2022
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online
22.03.2022
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
30.03.2022
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r. - szkolenie online
1.04.2022
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
5.04.2022
Ustawa plastikowa SUP, ROP, Plastic Tax - nowe zmiany dla Wprowadzających produkty, opakowania z tworzywa sztucznego - szkolenie online
7.04.2022
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
12.04.2022
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online
14.04.2022
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
19.04.2022
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
28.04.2022
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
10.05.2022
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO. - szkolenie online
12.05.2022
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
16.05.2022
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
17.05.2022
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
25.05.2022
Ustawa plastikowa SUP, ROP, Plastic Tax - nowe zmiany dla Wprowadzających produkty, opakowania z tworzywa sztucznego - szkolenie online
31.05.2022
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
2.06.2022
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
7.06.2022
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r. - szkolenie online
9.06.2022
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
13.06.2022
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online
21.06.2022
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
22.06.2022
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
29.06.2022