Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA (33):
Temat szkolenia Miasto Data
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO. - szkolenie online
23.09.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
29.09.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
29.09.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
30.09.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
4.10.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online
7.10.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
13.10.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
14.10.2021
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r. - szkolenie online
15.10.2021
SUP (Single Use Plastics), ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), Plastic Tax (Podatek od plastiku) - tzw. ,,ustawa plastikowa" czyli zmiany dla wprowadzających produkty, opakowania i produkty w opakowaniach - szkolenie online
19.10.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
21.10.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
25.10.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
27.10.2021
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO. - szkolenie online
28.10.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
4.11.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
4.11.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
15.11.2021
SUP (Single Use Plastics), ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), Plastic Tax (Podatek od plastiku) - tzw. ,,ustawa plastikowa" czyli zmiany dla wprowadzających produkty, opakowania i produkty w opakowaniach - szkolenie online
16.11.2021
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r. - szkolenie online
17.11.2021
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO. - szkolenie online
18.11.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
23.11.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
25.11.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
30.11.2021
Obsługa BDO ,,krok po kroku" dla Początkujących - szkolenie online
2.12.2021
Opakowania - podstawowe obowiązki prawne dotyczące wprowadzania opakowań/produktów w opakowaniach na rynek Polski przez Producentów, Importerów i Eksporterów. Zasady ewidencji opakowań, produktów i sprawozdawczość w BDO. - szkolenie online
2.12.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
3.12.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
6.12.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
9.12.2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO - warsztaty z poprawnego wypełniania sprawozdania w BDO - szkolenie online
13.12.2021
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r. - szkolenie online
15.12.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
16.12.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
17.12.2021
SUP (Single Use Plastics), ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), Plastic Tax (Podatek od plastiku) - tzw. ,,ustawa plastikowa" czyli zmiany dla wprowadzających produkty, opakowania i produkty w opakowaniach - szkolenie online
21.12.2021