Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (16):
Temat szkolenia Miasto Data
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
15.04.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
20.04.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
22.04.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO w 2021 roku - szkolenie online
29.04.2021
Sprawozdawczość w BDO - sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO w 2021 roku - szkolenie online
6.05.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
13.05.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
18.05.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
20.05.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
25.05.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
27.05.2021
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO w 2021 roku - szkolenie online
1.06.2021
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku" - szkolenie online
10.06.2021
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
15.06.2021
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
17.06.2021
Gospodarka odpadami w firmie: BDO i sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów - szkolenie online
24.06.2021
Sprawozdawczość w BDO - sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO w 2021 roku - szkolenie online
24.06.2021