Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (121):
Temat szkolenia Miasto Data
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
1.06.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
2.06.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
3.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
4.06.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
4.06.2020
Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie? - szkolenie online
5.06.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych - szkolenie online
8.06.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
8.06.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
9.06.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT w tym rozwiązania dotyczące VAT w czasie epidemii COVID-19 - szkolenie online
9.06.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
9.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
10.06.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku - szkolenie online
15.06.2020
Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie? - szkolenie online
15.06.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
16.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Wałbrzych 16.06.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
17.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Wrocław 17.06.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
17.06.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
18.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
18.06.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
18.06.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Wrocław 19.06.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
19.06.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
19.06.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Świdnica 19.06.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
19.06.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych - szkolenie online
22.06.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT w tym rozwiązania dotyczące VAT w czasie epidemii COVID-19 - szkolenie online
22.06.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku
Wrocław 22.06.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Wrocław 22.06.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem zmian 2019/2020 r.
Wrocław 23.06.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
23.06.2020
Podatek u źródła w 2019 r.
- płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Wrocław 23.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Świdnica 23.06.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Wrocław 24.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
24.06.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
24.06.2020
Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie? - szkolenie online
24.06.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
24.06.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
25.06.2020
Ochrona środowiska w firmie - jakie obowiązki mają przedsiębiorcy?
Wrocław 25.06.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Wrocław 25.06.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
25.06.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
25.06.2020
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
26.06.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Wrocław 29.06.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
29.06.2020
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług - z uwzględnieniem zmian od 2020 roku - szkolenie online
29.06.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
30.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
30.06.2020
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
Wrocław 30.06.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
30.06.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
1.07.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
2.07.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
2.07.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
6.07.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych - szkolenie online
7.07.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
7.07.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
7.07.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
8.07.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT w tym rozwiązania dotyczące VAT w czasie epidemii COVID-19 - szkolenie online
9.07.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
9.07.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
9.07.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
10.07.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
10.07.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Wrocław 13.07.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 14.07.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
14.07.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19
- kompleksowe omówienie zmian
Wrocław 14.07.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku - szkolenie online
14.07.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
15.07.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
15.07.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
16.07.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
16.07.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
17.07.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
17.07.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
Wrocław 17.07.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
20.07.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
20.07.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
21.07.2020
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Wrocław 21.07.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych - szkolenie online
22.07.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT w tym rozwiązania dotyczące VAT w czasie epidemii COVID-19 - szkolenie online
22.07.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
23.07.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
24.07.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
24.07.2020
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług - z uwzględnieniem zmian od 2020 roku - szkolenie online
27.07.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Legnica 28.07.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
28.07.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
29.07.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
30.07.2020
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz zmiany wprowadzone w pliku JPK_FA - szkolenie online
30.07.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
31.07.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
6.08.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
6.08.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Wrocław 7.08.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
10.08.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
13.08.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Wrocław 14.08.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
17.08.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
21.08.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Świdnica 24.08.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
24.08.2020
Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian
Wrocław 27.08.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
28.08.2020
Faktury w praktyce JSFP z uwzględnieniem zmian 2019/2020 r.
Wrocław 3.09.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Lubin 4.09.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Oleśnica 4.09.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
4.09.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Lubin 7.09.2020
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Wrocław 8.09.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Legnica 14.09.2020
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Wrocław 15.09.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19
- kompleksowe omówienie zmian
Wrocław 18.09.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 21.09.2020
Problematyczne zagadnienia dotyczące podatku VAT
Wrocław 21.09.2020
VAT w obrocie międzynarodowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
- transakcje międzynarodowe i transakcje wewnątrzwspólnotowe w ustawie o VAT
Wrocław 22-23.09.2020
Podatki 2020 z uwzględnieniem zmian spowodowanych COVID-19
Legnica 24.09.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Wrocław 25.09.2020
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług - z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
Lubin 28.09.2020