Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (54):
Temat szkolenia Miasto Data
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Wrocław 24.02.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 25.02.2020
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym
Wrocław 26.02.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.
Wrocław 4.03.2020
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Legnica 10.03.2020
Zmiany w WDT i WNT od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem objaśnień Komisji Europejskiej
Wrocław 10.03.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Wrocław 11.03.2020
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Wrocław 11.03.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Wrocław 13.03.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem zmian 2019/2020 r.
Wrocław 16.03.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych
Wrocław 18.03.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku
Wrocław 19.03.2020
Zasady ewidencji i transportu odpadów - zmiany od stycznia 2020 r. z uwzględnieniem elektronicznego systemu BDO.
Wrocław 19.03.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Wrocław 20.03.2020
Podatki 2020 - Kompendium zmian - Szkolenie dwudniowe
Wrocław 23-24.03.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Świdnica 26.03.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Legnica 26.03.2020
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
Wrocław 27.03.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Legnica 30.03.2020
Najistotniejsze zmiany CIT obowiązujące od stycznia 2019 r. i wybrane zagadnienia w zakresie zmian obowiązujących od 2018 r.
Legnica 31.03.2020
Podatek u źródła
Wrocław 31.03.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Wałbrzych 6.04.2020
Zmiany w podatkach 2020 - przekrojowe szkolenie
Świdnica 7.04.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Świdnica 10.04.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Wrocław 15.04.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Wrocław 16.04.2020
Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian
Wrocław 17.04.2020
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
Wrocław 17.04.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Wrocław 24.04.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Wrocław 27.04.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Wrocław 29.04.2020
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
- zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Wrocław 7-8.05.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.
Wrocław 14.05.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Wrocław 18.05.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Wrocław 18.05.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Wrocław 20.05.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Wrocław 22.05.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Lubin 22.05.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Wrocław 22.05.2020
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Wrocław 27.05.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Legnica 27.05.2020
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
Wrocław 29.05.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Wrocław 29.05.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Świdnica 3.06.2020
Ważne zmiany podatkowe w 2020 roku w podatku VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej
Wrocław 4.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Wrocław 10.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Wałbrzych 16.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Wrocław 17.06.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Świdnica 19.06.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Wrocław 22.06.2020
Podatek u źródła w 2019 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Wrocław 23.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Świdnica 23.06.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Wrocław 24.06.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Wrocław 25.06.2020