Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (177):
Temat szkolenia Miasto Data
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
17.08.2020
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2020 r. - szkolenie online
18.08.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
19.08.2020
Podatki 2020 z uwzględnieniem zmian spowodowanych COVID-19 - szkolenie online
19.08.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7 - szkolenie online
19.08.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
20.08.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
20.08.2020
Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. - szkolenie online
- bieżące problemy i nowości interpretacyjne
20.08.2020
PIT przedsiębiorcy - omówienie najważniejszych regulacji dotyczących opodatkowania przedsiębiorców - szkolenie online
21.08.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od lipca i października 2020 r. - szkolenie online
21.08.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
21.08.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
21.08.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
24.08.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
24.08.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7 - szkolenie online
24.08.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
24.08.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
25.08.2020
Ochrona środowiska w firmie - emisje do powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, najnowsze obowiązki, oraz kontrole i kary - szkolenie online
25.08.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
25.08.2020
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym - szkolenie online
25.08.2020
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej - szkolenie online
26.08.2020
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" - szkolenie online
26.08.2020
VAT 2020 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług - szkolenie online
26.08.2020
Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie? - szkolenie online
26.08.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
26.08.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
27.08.2020
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO. Przygotowanie sprawozdania. - szkolenie online
27.08.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
28.08.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
28.08.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
28.08.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
28.08.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
28.08.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
31.08.2020
Ulga IP Box (stawka 5% dla informatyków) i ulga na prace badawczo-rozwojowe - szkolenie online
31.08.2020
Zmiana przepisów od 1 lipca 2020 w zakresie ,,białej listy podatników VAT" i importu towarów oraz inne aktualne zagadnienia dotyczące podatku VAT - szkolenie online
31.08.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
1.09.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
2.09.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od lipca i października 2020 r. - szkolenie online
2.09.2020
Podatki 2021 - profesjonalnie i praktycznie o zmianach w prawie podatkowym - szkolenie online
2.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
2.09.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
2.09.2020
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2020 r. - szkolenie online
3.09.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
3.09.2020
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej - szkolenie online
3.09.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
3.09.2020
Samochód w firmie - kompleksowa analiza rozliczeń w podatkach VAT, CIT i PIT - szkolenie online
4.09.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
4.09.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
7.09.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
7.09.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
7.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
7.09.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
8.09.2020
VAT 2020 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług - szkolenie online
8.09.2020
Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie? - szkolenie online
8.09.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
8.09.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
9.09.2020
Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. - szkolenie online
- bieżące problemy i nowości interpretacyjne
10.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
10.09.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7 - szkolenie online
10.09.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Kielce 10.09.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
10.09.2020
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym - szkolenie online
11.09.2020
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług - szkolenie online
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
11.09.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
11.09.2020
PIT przedsiębiorcy - omówienie najważniejszych regulacji dotyczących opodatkowania przedsiębiorców - szkolenie online
14.09.2020
Zmiana przepisów od 1 lipca 2020 w zakresie ,,białej listy podatników VAT" i importu towarów oraz inne aktualne zagadnienia dotyczące podatku VAT - szkolenie online
14.09.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
15.09.2020
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej - szkolenie online
15.09.2020
Ulga IP Box (stawka 5% dla informatyków) i ulga na prace badawczo-rozwojowe - szkolenie online
15.09.2020
Podatki 2020 z uwzględnieniem zmian spowodowanych COVID-19 - szkolenie online
16.09.2020
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" - szkolenie online
16.09.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
16.09.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
16.09.2020
Branża budowlana i deweloperska - rozliczenie VAT, CIT, PIT w 2020 r. - szkolenie online
17.09.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
17.09.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od lipca i października 2020 r. - szkolenie online
17.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
17.09.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
17.09.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
17.09.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
18.09.2020
Estoński CIT - nowość w opodatkowaniu spółek kapitałowych - szkolenie online
18.09.2020
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian od 2020 roku oraz ujęciem w JPK_V7 - szkolenie online
18.09.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
18.09.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
21.09.2020
Podatki 2021 - profesjonalnie i praktycznie o zmianach w prawie podatkowym - szkolenie online
21.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
21.09.2020
Samochód w firmie - kompleksowa analiza rozliczeń w podatkach VAT, CIT i PIT - szkolenie online
21.09.2020
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2020 r. - szkolenie online
22.09.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
22.09.2020
VAT 2020 r. - Obowiązek podatkowy, odliczanie, import usług - szkolenie online
23.09.2020
VAT w obrocie międzynarodowym - eksport i import towarów oraz usług - szkolenie online
- z uwzględnieniem zmian od 2020 roku
23.09.2020
Wykorzystanie oraz zwrot pożyczki z PFR i dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP/PUP w perspektywie prawno-podatkowej. Czyli jak bezpiecznie wykorzystać i rozliczyć przyznane dofinansowanie? - szkolenie online
23.09.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
23.09.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
24.09.2020
Kasy rejestrujące - Zmiany prawne w okresie epidemii i zmiany od lipca 2020 r. - szkolenie online
24.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
24.09.2020
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych" - szkolenie online
24.09.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
25.09.2020
Podatki 2020 w obliczu COVID-19. Kompleksowe omówienie zmian - szkolenie online
25.09.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Sandomierz 25.09.2020
Zmiany w podatku VAT od lipca i października 2020 r. - JPK_VAT, Stawki VAT, WDT - szkolenie online
25.09.2020
Ceny transferowe - Bieżące regulacje i ich modyfikacje w latach 2017-2020 - szkolenie online
28.09.2020
Koszty uzyskania przychodu w 2020 r. - szkolenie online
- bieżące problemy i nowości interpretacyjne
28.09.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
28.09.2020
Zmiana przepisów od 1 lipca 2020 w zakresie ,,białej listy podatników VAT" i importu towarów oraz inne aktualne zagadnienia dotyczące podatku VAT - szkolenie online
28.09.2020
Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej - szkolenie online
29.09.2020
Praktyczne aspekty oraz najnowsze wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące nowej struktury JPK_V7 zawierającej deklarację i ewidencję VAT oraz istotna zmiana struktury JPK_FA - szkolenie online
29.09.2020
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym - szkolenie online
29.09.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
29.09.2020
Estoński CIT - nowość w opodatkowaniu spółek kapitałowych - szkolenie online
30.09.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko... - szkolenie online
30.09.2020
Rozliczanie wynagrodzeń w dobie koronawirusa - szkolenie online
30.09.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
2.10.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
5.10.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
5.10.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
6.10.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
6.10.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
7.10.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
7.10.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
8.10.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
9.10.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
12.10.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
13.10.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
13.10.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
14.10.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
15.10.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów - szkolenie online
16.10.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
16.10.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
19.10.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
19.10.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
20.10.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
21.10.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
23.10.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
26.10.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
28.10.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
29.10.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
30.10.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
3.11.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
3.11.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
4.11.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
4.11.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
4.11.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
5.11.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
6.11.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
9.11.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
10.11.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
10.11.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
13.11.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
16.11.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
16.11.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
17.11.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
18.11.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
19.11.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
20.11.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
20.11.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
25.11.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
27.11.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
30.11.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
30.11.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
1.12.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
1.12.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
2.12.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
2.12.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
4.12.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
4.12.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
7.12.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
7.12.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
8.12.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych i osób niebędących pracownikami w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS - szkolenie online
8.12.2020
CIT 2020 z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie online
14.12.2020
Zmiany w podatkach CIT i VAT dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej - szkolenie online
14.12.2020
Zmiany podatkowe 2020 dla podmiotów leczniczych - szkolenie online
15.12.2020
PIT 2020 z uwzględnieniem regulacji dotyczących Tarczy Antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19) - szkolenie online
16.12.2020
Podatek VAT dla Lasów Państwowych - zmiany w ustawie w 2020 roku - szkolenie online
16.12.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19 - szkolenie online
17.12.2020
Schematy podatkowe dla podmiotów medycznych z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie online
18.12.2020
Podatek u źródła w 2020 r. - szkolenie online
21.12.2020