Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (50):
Temat szkolenia Miasto Data
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
Poznań 20.04.2020
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Poznań 20.04.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Poznań 21.04.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Poznań 21.04.2020
Audyt i sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie
Piła 22.04.2020
Jak przygotować się do kontroli podatkowej?
Poznań 23.04.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Poznań 23.04.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.
Poznań 29.04.2020
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
Poznań 30.04.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Września 30.04.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Poznań 4.05.2020
Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w świetle obowiązkowego VAT Split Payment - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie
Poznań 5.05.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Kalisz 5.05.2020
Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian
Poznań 6.05.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Piła 6.05.2020
Zmiany VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2020 r.
Piła 8.05.2020
Zmiany w podatkach 2020 - przekrojowe szkolenie
Kalisz 13.05.2020
Zmiany w podatkach 2020 - przekrojowe szkolenie
Poznań 14.05.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Poznań 14.05.2020
Audyt i sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie
Poznań 15.05.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Piła 15.05.2020
VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku
Poznań 19.05.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Poznań 22.05.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Kalisz 26.05.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Piła 27.05.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
Piła 27.05.2020
Podatek u źródła w 2019 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Poznań 28.05.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Piła 29.05.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Piła 2.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Leszno 4.06.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Leszno 5.06.2020
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym
Poznań 8.06.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Piła 10.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Leszno 15.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Poznań 16.06.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Kalisz 17.06.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Poznań 18.06.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Poznań 18.06.2020
Audyt i sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie
Poznań 19.06.2020
Zmiany VAT 2020 oraz inne istotne zagadnienia podatkowe
Piła 19.06.2020
Zmiany w WDT i WNT od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem objaśnień Komisji Europejskiej
Poznań 19.06.2020
Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji, magazynowania i transportu odpadów
Poznań 23.06.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
Poznań 23.06.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Poznań 23.06.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Poznań 25.06.2020
REACH I CLP REACH I CLP - obowiązki dla producentów, importerów i użytkowników substancji niebezpiecznych
Poznań 26.06.2020
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Poznań 29.06.2020
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Poznań 29.06.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Leszno 30.06.2020
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko...
Poznań 30.06.2020