Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia otwarte
Tematyka:
Data szkolenia:
Województwo:

SZKOLENIA LOKALNE (47):
Temat szkolenia Miasto Data
Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT z uwzględnieniem zmian 2019/2020 r.
Szczecin 25.02.2020
Zasady ewidencji i transportu odpadów - zmiany od stycznia 2020 r. z uwzględnieniem elektronicznego systemu BDO.
Szczecin 25.02.2020
Zmiany VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2020 r.
Szczecin 27.02.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Koszalin 28.02.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Szczecin 4.03.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Koszalin 5.03.2020
Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian
Szczecin 5.03.2020
Zasady ewidencji i transportu odpadów - zmiany od stycznia 2020 r. z uwzględnieniem elektronicznego systemu BDO.
Koszalin 6.03.2020
Zmiany w podatkach 2020 - przekrojowe szkolenie
Szczecin 10.03.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Koszalin 12.03.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Koszalin 18.03.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Szczecin 20.03.2020
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Szczecin 20.03.2020
Zmiany VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2020 r.
Koszalin 20.03.2020
Zmiany w WDT i WNT od 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem objaśnień Komisji Europejskiej
Szczecin 24.03.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Szczecin 26.03.2020
Zasady ewidencji i transportu odpadów - zmiany od stycznia 2020 r. z uwzględnieniem elektronicznego systemu BDO.
Szczecin 26.03.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Szczecin 26.03.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Szczecinek 27.03.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Kołobrzeg 7.04.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Szczecin 10.04.2020
Podatek u źródła w 2019 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020 r.
Szczecin 16.04.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Szczecin 16.04.2020
Regulacje w zakresie cen transferowych i ich modyfikacje w latach 2017-2019
Szczecin 17.04.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Szczecin 17.04.2020
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2020 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS
Szczecin 23.04.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Koszalin 24.04.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Koszalin 6.05.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Szczecin 7.05.2020
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Szczecin 7.05.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Koszalin 8.05.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Koszalin 14.05.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Szczecin 22.05.2020
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Zmiany od kwietnia i lipca 2020 r.
Szczecin 27.05.2020
Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.
Szczecin 29.05.2020
Zmiany w VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Dyrektywa od 2020 roku tzw. pakiet Quick Fixes
Szczecin 2.06.2020
Podatek dochodowy od osób prawnych - zastosowanie praktyczne wybranych zagadnień
Koszalin 3.06.2020
Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych"
Szczecin 5.06.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Kołobrzeg 5.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Szczecin 15.06.2020
Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach
- zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej
Szczecin 16-17.06.2020
Nowa struktura JPK_VAT7 zawierająca deklarację i ewidencję VAT oraz nowa struktura dotycząca faktur
- zmiany już od kwietnia 2020 r.
Szczecin 17.06.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Koszalin 17.06.2020
CIT 2019, zmiany na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia
Szczecin 18.06.2020
Podatki 2020 - Kompleksowe omówienie nowelizacji na 2020 rok
Szczecin 19.06.2020
Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2020 r. JPK_VAT, Stawki VAT, WDT
Szczecin 25.06.2020
Delegowanie pracowników za granicę - jak przygotować się do rewolucyjnych zmian
Szczecin 30.06.2020