Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.
31 października 2019
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) dokonano zmian w ustawie o VAT oraz m.in. w ustawie Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 ww. ustawy dodano do ustawy Ordynacja podatkowa nową jednostkę redakcyjną ustawy – art. 61b, zgodnie z którym:

§ 1. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

§ 2. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

1) sumę kontrolną;

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;

3) identyfikator podatkowy.

§ 3. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym.

W świetle art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) art. 3 pkt 1 ustawy, dotyczący Ordynacji podatkowej wprowadzający art. 61b tej ustawy, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Z powyższej regulacji wynika więc, że od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT będzie płacony do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (lub jak go nazywa Ministerstwo Finansów - mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego. Numer rachunku bankowego można już sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego W celu otrzymania numeru rachunku bankowego niezbędne jest posiadanie NIP lub PESEL.

Numer rachunku bankowego można też sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym. Generator rachunku bankowego ma działać przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Numer rachunku bankowego będzie posiadał następującą strukturę:

https://www.izbapodatkowa.pl/docs/grafika.png

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że dzięki indywidualnemu rachunkowi bankowemu:

  • nie będziemy szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczy się liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • numer będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzyma się potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Równocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych do generowania rachunku, a także nie korzystać z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, bowiem mogą być one próbą wyłudzenia. Każdy mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.