Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Istotne zmiany w zakresie stawek podatku VAT
18 listopada 2018
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt datowany na 8 listopada 2018 r. dotyczy wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT.
Nowe regulacje dotyczące stawek mają wejść w życie, co do zasady, od 1 stycznia 2020 r. Zmiany przepisów mają polegać na rezygnacji dla celów identyfikacji towarów z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i ustalania stawek wobec towarów na podstawie Nomenklatury scalonej (CN). Natomiast dla usług Ministerstwo Finansów przewidziało rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 na rzecz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015. Jest to spowodowane tym, że Nomenklatura scalona (CN) dotyczy wyłącznie klasyfikacji towarów.

Ministerstwo Finansów wyróżniło pięć obszarów zmian:

  1. nowej matrycy stawek VAT,
  2. zmian w systemie ryczałtowym dla rolników,
  3. wprowadzenia wiążącej informacji stawkowej (WIS),
  4. zmian w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności,
  5. przepisów o charakterze technicznym, polegające na „przełożeniu” obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie symbole CN (kody, podpozycje, pozycje lub działy) lub symbole PKWiU 2015 bez zmiany zakresu odpowiednich regulacji.

W odniesieniu do stawek podatkowych Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawek podatku na niektóre towary, na przykład:

1. owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) (dział CN 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów) – obecnie opodatkowane według stawki 8% - objęte zostaną – tak jak pozostałe owoce – stawką 5%, co wynika z jednakowego traktowania wszystkich owoców i warzyw (i określonych z nich produktów – np. owoce i warzywa suszone, zamrożone, skórki z owoców itd.).

2. pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami, proponuje się objąć stawką 5% (obecnie pieczywo i produkty ciastkarskie są objęte trzema stawkami 5%, 8% i 23% - pieczywo świeże w zależności od daty przydatności do spożycia (graniczny termin 14 dni) jest objęte stawką 5% lub 8%, wyroby ciastkarskie są natomiast objęte stawkami 8% i 23% w zależności od daty przydatności do spożycia (termin graniczny 45 dni).

Ministerstwo Finansów proponuje przyjęcie jednej stawki – 5% - dla wszystkich produktów objętych działem 19 CN – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze (w dziale tym klasyfikowane są np. makarony, płatki zbożowe, pieczywo i wyroby ciastkarskie oraz mieszaniny do ich wytworzenia, jak również wyroby gotowe takie jak kluski, makarony i niektóre pierogi, pizza surowa i podpieczona).

3. zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna - w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego objęte obecnie stawką 8% - będą opodatkowane według stawki w wysokości 5% - co jest następstwem objęcia tą stawką większości kategorii podstawowych produktów spożywczych.

4. musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) - obecnie opodatkowane według stawki 23% będą objęte zakresem stawki 8% - tak jak pozostałe przyprawy (klasyfikowane zasadniczo CN 09).

5. książki – wszelkiego rodzaju – a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) proponuje się objąć jedną – 5% stawką podatku VAT. Oznacza to obniżenie stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej) oraz e-booków (zmiana znajdzie zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r.).

6. produkty dla niemowląt i dzieci tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe są objęte obecnie stawką 8%. Proponuje się obniżenie stawki na te produkty do 5%.

7. artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – obecnie opodatkowane stawką w wysokości 8% zostaną objęte stawką 5%.

8. gazety, dzienniki i czasopisma – wszelkiego rodzaju – a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) proponuje się objąć jedną – 8% stawką podatku VAT. Oznacza to obniżenie stawki z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej) - zmiana znajdzie zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r.

W celu zapewnienia podatnikom większej pewności dotyczącej stosowania właściwych stawek podatku VAT Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie wiążących informacji stawkowych (WIS).

WIS będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania (na podstawie rozporządzenia wykonawczego) dyrektora izby administracji skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS – zawierająca m.in. klasyfikację towaru według CN albo według PKWiU – będzie mogła być wykorzystana przez podatnika również na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej – art. 41a ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnicy będą mogli otrzymać interpretacje indywidualne dotyczące określenia właściwej stawki podatku VAT dla towarów i usług od 1 kwietnia 2019 r, jednak interpretacje te będą mogły dotyczyć stawek VAT obowiązujących do dnia 1 stycznia 2020 r.

Należy również zauważyć, że zmiany w zakresie klasyfikacji towarów spowodują rozszerzenie zakresu przedmiotowego towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia oraz towarów podlegających odpowiedzialności solidarnej dotyczącej tzw. towarów wrażliwych. 

Przykładowo w odniesieniu do obecnie funkcjonującego zakresu objętego mechanizmem reverse charge, rozszerzy się on o takie towary jak: sztaby, pręty, kształtowniki, blachy, folie z takich metali jak: nikiel, aluminium, ołów, cynk, cyna, blachy i folie z miedzi – tak, aby zakres wyrobów z tych metali odpowiadał zakresowi (rodzajom wyrobów) objętych tym mechanizmem  wyrobów stalowych.

Zakres instytucji odpowiedzialności solidarnej rozszerzony zostanie przykładowo o takie towary jak: rury, przewody rurowe, łączniki z takich metali jak: miedź, nikiel, aluminium, ołów, cynk, cyna – analogicznie jak w przypadku załącznika nr 11 – dostosowanie do zakresu (rodzaju) objętych tą instytucją wyrobów stalowych. Odpowiedzialnością solidarną zostaną również objęte wyroby gotowe z żeliwa i stali, miedzi, niklu, aluminium, ołowiu, cynku i cyny (m.in. różnego typu konstrukcje i odlewy, rynny, ramy okien i drzwi, drabiny, wyroby sanitarne i ich części, pojemniki, zbiorniki, cysterny, łańcuchy, tkaniny, kraty, siatki, gwoździe, igły, sprężyny, śruby, różne artykuły gospodarstwa domowego, anody).

oprac.: Wojciech Zajączkowski

źródło: www.rcl.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.