Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: VAT, PIT
Jak jednocześnie rozliczać podatek dochodowy oraz VAT - podobieństwa i różnice w ujęciu zdarzeń gospodarczych

Niniejsze szkolenie ma celu pokazanie podobieństw i różnic między trzema ustawami: o rachunkowości, o podatku dochodowym oraz o podatku VAT. Te same dokumenty są ujmowane w odmiennych momentach w księgach rachunkowych i ewidencjach podatkowych. Mając w ręku np. fakturę zakupu, musimy wiedzieć, kiedy odliczyć podatek VAT, czy dokumentuje ona koszt podatkowy i kiedy on powstaje, jakiego roku obrotowego dotyczy? Czy zatem można uprościć pracę księgowego, które różnice można zniwelować, a na które trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień mierzą się z prawem podatkowym: pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Uwzględnia najnowsze zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Prowadzący:
Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

27 września 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

28 listopada 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

19 grudnia 2023

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ewidencje, które przedsiębiorca musi prowadzić:

 • zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

2. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie przychodów:

 • różny moment powstania obowiązku podatkowego - kiedy mamy obrót VAT a kiedy przychód podatkowy,
 • zaliczki w VAT - moment ewidencjonowania, faktury „domiarowe”,
 • zaliczki w podatku dochodowym - jak udokumentować sprzedaż, która wcześniej została zaewidencjonowana fakturą zaliczkową,
 • paragony fiskalne a koszty podatkowe.

3. Różnice pomiędzy ustawą VAT a ustawą o podatku dochodowym po stronie kosztów:

 • kiedy VAT naliczony lub należny może być kosztem podatkowym moment księgowania kosztów, w tym dla sprzedaży refakturowanej, czy wydatki niestanowiące kosztu mają wpływ na prawo odliczenia VAT?

4. Faktury korygujące - moment rozliczenia w ewidencji VAT i w podatku dochodowym.

5. Kursy walut - zasady wyceny, różnice kursowe.

6. Prezenty dla kontrahentów - kiedy są kosztem podatkowym, jak rozliczać ich zakup i wydanie w ewidencjach VAT.

7. Niektóre świadczenia pracownicze - zasady odliczania podatku VAT i uznawania za koszty firmowe.

8. Rozliczanie proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT po zakończeniu roku - skutki w podatku dochodowym.

9. Planowane zmiany w prawie podatkowym.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].