Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Jak przygotować się do kontroli podatkowej?
 28 maja 2020

Liczba postępowań kontrolnych podatkowych, co roku systematycznie spada, ale stają się one bardziej efektywne. Wdrożone systemy informatyczne oraz narzędzia usprawniają typowanie podmiotów do kontroli. Poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększona została skuteczność kontroli oraz sam proces kontroli. Na szkoleniu dowiesz się Jak przetrwać kontrolę podatkową i celno-skarbową? Jakie obszary są kontrolowane? Jakie błędy popełniają podatnicy? Jakie uprawnienia mają kontrolujący?

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kontrola podatkowa:

 • Cele kontroli podatkowej;
 • Podstawy prawne kontroli podatkowej;
 • Organy prowadzące kontrolę podatkową.

2. Kontrola celno-skarbowa:

 • Cele kontroli podatkowej;
 • Podstawy prawne kontroli podatkowej;
 • Organy prowadzące kontrolę podatkową.

3. Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa:

 • ogólne uwagi dotyczące kontroli skarbowej;
 • podobieństwa kontroli skarbowej i kontroli podatkowej;
 • różnice w kontroli podatkowej i skarbowej.

4. Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa.

5. Najczęstsze obszary kontrolowane przez organy podatkowe:

 • wydatki jako koszt uzyskania przychodu;
 • nabywanie usług niematerialnych;
 • nieopłatne świadczenia.

6. Jak się przygotować się do kontroli podatkowej:

 • ustalenie wrażliwych/ryzykownych obszarów działalności;
 • złożenie wniosku o wydanie indywidulanej interpretacji;
 • wybór osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej
  zarządzanie wiedzą podatkową
 • analiza posiadanych dokumentów;
 • faktury i dokumenty księgowe;
 • umowy z kontrahentami, umowy z podmiotami powiązanymi;
 • systemy księgowe ewidencyjne;
 • dokumenty w języku obcym;
 • wydatki jako koszty uzyskania przychodu;
 • dokumentowanie usług niematerialnych;
 • nieopłatne świadczenia.

7. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej:

 • ogólne zasady prowadzenia kontroli podatkowej;
 • współpraca oraz aktywność podatnika;
 • dowody w kontroli podatkowej;
 • przesłuchanie pracowników działu księgowości;
 • odmowa okazania dokumentów, opinii przez podatnika;
 • opinie biegłych;
 • ustalenie treści czynności prawnej;
 • doręczanie pism oraz wezwania w kontroli podatkowej;
 • kara porządkowa za utrudnianie kontroli.

8. Prawa i obowiązki kontrolowanych.

9. Prawa i obowiązki kontrolujących.

10. Zakończenie kontroli podatkowej:

 • protokół kontroli;
 • zastrzeżenia do protokołu kontroli;
 • prawo do korekty;
 • postępowanie wymiarowe;
 • zakończenie kontroli podatkowej a postępowanie podatkowe;
 • konsekwencje karno-skarbowe.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 28 maja 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, Hotel Kuźnia, ul. Gdańska 67
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Adwokat, Partner w Kancelarii Kurpisz i Ziobrowski oraz Ziobrowski Tax & Law. Twórca Akademii Prawa dla Startupów. Były przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał we wiodących polskich i zagranicznych kancelariach. Prowadził wykłady dla studentów na Podyplomowych Studiach Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szkolenia podatkowe oraz prawne dla spółek oraz instytucji publicznych. Członek AIP Dream Team oraz mentor w fundacji Youth Business Poland. Członek Rady Nadzorczej fundacji Mostra, która wspiera młodych artystów.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.